Gümrükler Genel Müdürlügü: Özet beyan asamasinda esyanin tahliline yönelik taleplerin karsilanmasindan imtina edilmemesi gerektigi hk. TASARRUFLU YAZI (05.11.2015/11442749)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Savı    :        17474625/109

Konu   :        Tahlil Talepleri

 

05.11.2015 / 11442749

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza çeşitli meslek örgütlen, kurum ve kuruluşlardan intikal eden muhtelif yazılarda GTÎP tespiti için özet beyan aşamasında eşyanın tahliline yönelik taleplerin karşılanmasında sorunlar yaşandığı yönünde bilgi intikal etmektedir.

 

Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 41. Maddesi "Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabı tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere ızm verilebilir." hükmünü amir olup, bu madde çerçevesinde yükümlülerce özet beyan içeriği eşyadan numune alınarak gümrük laboratuvarları da dahil herhangi bir laboratuvarda analize tabı tutulması imkan dahilindedir.

 

Ancak yükümlülerce bu şekilde temin edilen numunelerin gümrük laboratuvarlarında analize tabı tutulmak istenmesi halinde, 07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:11) gereğince verilen tarife bilgilerinin idareyi bağlayıcı nitelikte olmadığı ve özet beyan kapsamı eşya ile daha sonra gümrük idaresince yapılacak beyanın kontrolü amaçlı muhtemel laboratuvar analizlerinin yerme geçemeyeceği hususları saklı kalmak üzere, anılan Tebliğ'de belirtilen usul ve esasların takıp edilmesi; bu çerçevede, özet beyan aşamasında eşyanın tahliline yönelik taleplerin karşılanmasından imtina edilmemesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğim rica ederim

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V