Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2015/23 (Kullanilmis ambalaj malzemesi ithalati ile ilgili 2012/35 sayili Genelgede degisiklik yapilmistir.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 20117910/010.06.01
Konu: Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı
 
GENELGE
(2015/23)

İlgi: 20.11.2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelge

İlgi’de kayıtlı 2012/35 sayılı Genelgenin “I-) Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya’’ başlıklı bölümünün 3/d maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

‘‘Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 20.08.2015 tarihli, 101820 sayılı yazı uyarınca eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00. ve 7326.20.00.00.00 GTİP'li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.’’

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cemal DERELİ
 Bakan a.
 Müsteşar V.2012/35 sayılı Genelgenin “I-) Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya’’ başlıklı bölümünün 3/d maddesinin Yukarıdaki genelge ile değiştirilmeden önceki (eski)şekli aşağıdadır. 

(d) Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 08.08.2012 tarihli, 55229 sayılı uyarınca, eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİP'li metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİP'li plastik ambalaj malzemelerinin ithalatında, İthalat Rejimi Kararının 7'nci maddesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.