Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2016/2 (Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti konulu 2012/12 sayili Genelgede degisiklik)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 72093537-010.06
Konu : 2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
 
GENELGE
(2016/2)

İlgi: 18.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve metne aşağıda yer alan GTİP'ler eklenmiştir.

"A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP'lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir."

"7309.00.90.00.11

7309.00.90.00.12

7310.10.00.90.00

7326.90.50.00.00"

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Müsteşar

 Dağıtım:

Merkez ve Taşra Teşkilatı


18.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgenin 4 üncü paragrafının yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların 2153235331533158405340584253425853005321532353415351535253715391580071537158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP'lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.