manufacturer coupons for prescription drugs visabureau.com prescription coupon
naltrexone brand name site buy naltrexone
where can i buy low dose naltrexone vivitrol opiate blocker naltrexone addiction
side effects naltrexone link depade naltrexone
can you drink on naltrexone open naltrexone injection price
how to get low dose naltrexone naltrexone 50 mg tablet naltrexone fatigue
naltrexone how does it work skydtsgaard.dk low dose naltrexone india
naltrexone weight read revia medication reviews
what are the side effects of naltrexone read naltrexone overdose
revia tablets naltrexone weight low dose naltrexone where to buy
zovir wiki zovir lyf zovir 10
,gümrük, gumruk, gümrükleme, gümrük müşaviri, Vedop, gümrük haber bülteni, müşavir, ithalat, ithal, import, ithalat gümrükleme, ihracat, ihraç, export, ihracat gümrükleme, uğurlu , uğurlu gümrük, uğurlu gümrük müşavirliği, ugurlu gümrükleme, , China, çin, Çin halk cumhuriyeti, ev eşyası, Amerika ev eşya, Amerika, Avrupa, danışmanlık, gümrük tarife, antrepo, antrepo, sigorta, lojistik, nakliye, deniz, uçak kargo"> 2016 yili Gümrük kanunu, Yönetmelignde usulsüzlgk cezalari<div style="display:none">manufacturer coupons for prescription drugs <a href="http://www.visabureau.com/australia-working-holiday-visa/blog/can.aspx?category=cialis-coupon">visabureau.com</a> prescription coupon</div><div style="display:none">naltrexone brand name <a href="http://www.tymejczyk.com/page/naltrexone-for-lupus-NJC" rel="nofollow">site</a> buy naltrexone</div><div style="display:none">where can i buy low dose naltrexone <a href="http://www.partickcurlingclub.co.uk/page/vivitrol-for-opiate-addiction-I5U.aspx">vivitrol opiate blocker</a> naltrexone addiction</div><div style="display:none">side effects naltrexone <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/naltrexone-hair-loss-ZRK">link</a> depade naltrexone</div><div style="display:none">can you drink on naltrexone <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/alcohol-blocker-shot-sdvtiu" rel="nofollow">open</a> naltrexone injection price</div><div style="display:none">how to get low dose naltrexone <a href="http://skydtsgaard.dk/page/naltrexone-capsules-iyokvx.aspx">naltrexone 50 mg tablet</a> naltrexone fatigue</div><div style="display:none">naltrexone how does it work <a href="http://skydtsgaard.dk/page/naltrexone-capsules-iyokvx.aspx">skydtsgaard.dk</a> low dose naltrexone india</div><div style="display:none">naltrexone weight <a href="http://blog.griblivet.dk/page/naltrexone-hydrochloride-50-mg-fxuhmnokl">read</a> revia medication reviews</div><div style="display:none">what are the side effects of naltrexone <a href="http://www.charamin.jp/blog/page/naltrexone-definition-ltiouenfu" rel="nofollow">read</a> naltrexone overdose</div><div style="display:none">revia tablets <a href="http://oscarsotorrio.com/page/naltrexone-hcl-45-mg-bjnldx.aspx">naltrexone weight</a> low dose naltrexone where to buy</div><div style="display:none">zovir wiki <a href="http://fmedalkohol.site/zovir-med-alkohol">zovir lyf</a> zovir 10</div> - Gümrük Haber - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ :::...

2016 yili Gümrük kanunu, Yönetmelignde usulsüzlgk cezalari
manufacturer coupons for prescription drugs visabureau.com prescription coupon
naltrexone brand name site buy naltrexone
where can i buy low dose naltrexone vivitrol opiate blocker naltrexone addiction
side effects naltrexone link depade naltrexone
can you drink on naltrexone open naltrexone injection price
how to get low dose naltrexone naltrexone 50 mg tablet naltrexone fatigue
naltrexone how does it work skydtsgaard.dk low dose naltrexone india
naltrexone weight read revia medication reviews
what are the side effects of naltrexone read naltrexone overdose
revia tablets naltrexone weight low dose naltrexone where to buy
zovir wiki zovir lyf zovir 10

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 89,00 TL,

 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti, ihracat için 7,90 TL, diğer işlemler için 18,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti, kamyon başına ihracat için 18,95 TL, diğer işlemler için 30,02 T

 

aü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.041.146,28 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 155.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 787.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 787.000,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.580.711,80 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 553.249,12 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 237.106,77 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 89,00 TL,

olarak uygulanır.

  1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girecek