Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarihli ve 14314009 sayılı yazısı (Muz ve hurma ithalatında Referans/veri fiyat bilgileri hk)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarihli ve 14314009 sayılı yazısı (Muz ve hurma ithalatında Referans/veri fiyat bilgileri hk)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.04
Konu : Muz ve Hurma İthalatları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, muz ve hurma fiyatlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan söz konusu veriler Kıymet Veri Bankasında yayımlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 75971481 -249 -E.45331                                                                                                                13.04.2016
Konu : Muz ve Hurma İhraç Birim Fiyatları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151 06530 Çankaya-ANKARA

İlgi: a) 23/02/2016 tarihli ve 24086 sayılı yazınız..
b) 29/03/2016 tarihli 855 ve 38934 sayılı yazınız,
c) 7/04/2016 tarihli ve 43491 sayılı yazımız.

Muz ve hurma ihraç eden ülkelerden cari FOB ihraç birim fiyatlarının talep edildiği ilgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Anılan ürünlere ait bilgiler Ticaret Müşavirliklerimizden temin edilmiş olup, yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Kadir BAL
Bakan a.
Genel Müdür

EK:
Tablo (1 sayfa)

 


0804.10 GTP'Lİ HURMAYA
İLİŞKİN MÜŞAVİRLİKLERDEN ALINAN FİYATLAR

ÜLKE ADI CARİ İÇ
PİYASA FİYATI $/TON
CARİ FOB İHRAÇ B.F.
$/TON
İSRAİL* 3.000 - 4.000 4.500
TUNUS   1.700-3.200
CEZAYİR 3.403 2.000-4.000
MISIR 1.600 1.260
İRAN 550 600 - 2.000
SUUDİ ARABİSTAN   400-1.350
PAKİSTAN 1.430 1.660

* İsrail İç piyasa fiyatı paketsiz 3 $/kg, paketli 4 $/kg 
 
 

0803 GTP'Lİ MUZA
İLİŞKİN MÜŞAVİRLİKLERDEN ALINAN FİYATLAR

ÜLKE CARİ İÇ PİYASA FİYATI $/TON CARİ FOB İHRAÇ B.F. $/TON
EKVATOR 316 420
Ekvator'un belirlediği 2016 yılı Referans Fiyatı