Gümrüklerde Temsil Yetkisi

Gümrüklerde Temsil Yetkisi

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile verilen yetki ile; Yabancı ülkelerden ülkemize gelen veya ülkemizden yabancı ülkelere gönderilen her türlü eşyanın, Gümrüklerde onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri yapabilen, dolaylı temsilci yoluyla Gümrüklerde eşya sahipleri adına hareket eden, sonuçlandıran; Devlet ile mükellef arasında devletin hukukunu, mükellefin hakkını gözeterek tarafsız bir anlayışla kamu adına görev yapan ve kendilerine TC. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca izin ve kimlik verilen serbest meslek mensupları (Gümrük Müşaviri) yetkilidir.

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine Kayıtlı Gümrük Müşaviri yetki belgesine sahip idareci-danışman Gümrük Müşavirleri yönetiminde, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve deneyimli kadrosu ile Gümrük Müşavirliği hizmeti vermektedir. 

 

 

İlhan Özoğul
Gümrük Müşaviri

e-mail : iozogul@gumrukmusavir.com

 

M.Besim Koçak
Gümrük Müşaviri

e-mail: bkocak@gumrukmusavir.com

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc