Gümrük İşlemleri

Gümrük İşlemleri

İthalat Gümrük işlemleri Ev eşyası ve Personel eşyası işlemleri
İhracat Gümrük işlemleri ATA karne işlemleri
Transit Gümrük işlemleri Teminat/Depozito Çözümleri
Geçici İthalat Gümrük işlemleri Fuar işlemleri
Antrepo Gümrük işlemleri Serbest Bölge İşlemleri
Dâhilde İşleme Gümrük işlemleri Mahrece İade
Hariçte İşleme Gümrük işlemleri İmha, Gümrüğe Terk
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Eşya devir işlemleri
Posta Gümrük İşlemleri  

 

 

 

Danışmanlık Hizmetleri

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Danışmanlığı Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
4926 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu danışmanlığı Dış Ticarette Mevzuat ve Rejim danışmanlığı
Gümrük Tarife numarası tespitlerinde ön danışmanlığı Serbest Bölge Danışmanlığı
Hukuki Uyuşmazlık ve Gümrük ihtilaflar konusunda ön danışmanlığı Dış Ticarette ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc