Sigorta

Nakliyat sigortaları 3 grup altında toplamaktadırlar.
 
*Tam Ziya: Taşınan araçla malın birlikte tamamen zayi olması halinde güvence verir.
*Dar Teminat: Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararların sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.
*Geniş Teminat: Taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararları temin eder. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlarda teminata dâhildir. Malın kendi kusuru teminat dışıdır.

Ev eşyaları, büyük çoğunlukla tam ziya kapsamında sigortalamaktadırlar. Yani sadece eşya araç üzerinde iken aracın başına gelebilecek bir felaket sonucu eşyanın tamamen ziyan görmesi durumunda sigorta devreye girmektedir.

Tam ziya teminatının üzerine gereken ücret farkını ödemeyi üstlendiğiniz takdirde dar teminat ile taşımayı sigorta yaptırabilirsiniz. Tam ziya teminatlı sigorta yapmak yüksek ücretli bir husus değildir.

Ev eşya sigortaları, firmamızın nakliye organize ettiği işlemler ve kişinin belirlediği değer üzerinden Tam ziya ve Dar teminat kapsamında yapılmaktadır.