Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 11.08.2020 tarihli 56501156 sayılı yazısı (Tecil Faizinden Alınan KDV ve Cep Telefonlarında ÖTV Hesaplama Yöntemi)

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 11.08.2020 tarihli 56501156 sayılı yazısı (Tecil Faizinden Alınan KDV ve Cep Telefonlarında ÖTV Hesaplama Yöntemi)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı :30157710-380.01

Konu :Tecil Faizinden Alınan KDV ve Cep
Telefonlarında ÖTV Hesaplama Yöntemi

11.08.2020 / 56501156
DAĞITIM YERLERİNE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 2019 yılı denetim faaliyetleri kapsamında düzenlenen muhtelif raporlarda, ihale bedeline uygulanacak tecil faizi üzerinden KDV alınması ve e-ihale yoluyla satılan cep telefonları için tahsil edilecek ÖTV tutarı hususları eleştiri konusu edilmiş olup, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi çerçevesinde anılan Başkanlık ile yapılan yazışmalar neticesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Tecil faizi üzerinden KDV tahsil edilmesi hususunda; ek süre faizi, e-ihale sisteminde ÖTV, KDV vb. kalemlerin de dâhil olduğu satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Söz konusu ek süre faizi matrahına ÖTV, KDV vb. kalemler dâhil olduğundan tecil faizi üzerinden ayrıca KDV hesaplanması durumunda mükerrer KDV tahsilatı söz konusu olacağından, ihale bedelinden ayrı maktu olarak vergi tahsil edilen durumlar hariç olmak üzere, e-ihale sistemi tarafından hesaplanan ek süre faizi üzerinden ayrıca KDV tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Cep telefonu satışlarında ÖTV hesaplanması hususunda; tasfiyelik hale gelen cep telefonları ihaleye sunulmadan önce ihalede oluşacak fiyat önceden bilinmediğinden, satış bedeli içinden ayrıştırılacak ÖTV'nin de ne kadar olacağı ihaleye hazırlık aşamasında belli olmamaktadır. Bu nedenle, e-ihale sonucunda oluşan ihale bedelinden KDV düşüldükten sonra, nispi olarak uygulanan orana göre hesaplanan ÖTV tutarı, belirlenen asgari ÖTV tutarını (160 TL) karşılamaya yetmiyorsa orana göre hesaplanan vergi ile 160 TL arasındaki farkın alıcı tarafından ihale bedelinden ayrı olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc