YENİ MEVZUAT HABERLERİ


Military Big Data Veri Portalı Kullanımı hk.
1.12.2020

Military Big Data Veri Portalı Kullanımı hk.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak üyelerine, dünyada kullanımda olan ve askeri sistemler alanında Türkiye’nin ilk ve tek büyük veri çözümü olan Military Big Data veri portalına ulaşım imkânı sağlanmaktadır.

devamını oku>>

Eksik Teminatlı İşlemler Hk
1.12.2020

Eksik Teminatlı İşlemler Hk

Dahilde işleme rejiminde eksik teminatlı beyanname statülerinin ilerlemesi halinde ek teminat talebi

devamını oku>>

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)
28.11.2020

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)

Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) ihraç etmek isteyenler için 2021 yılı ihraç kotası belirlenmiştir.

devamını oku>>

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)
28.11.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)

Yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

devamını oku>>

İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başlamıştır.
27.11.2020

İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başlamıştır.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenmiş ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılmış olup, Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir.

devamını oku>>

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
27.11.2020

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar hk.

devamını oku>>

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli ve 59371900 sayılı yazısı (Dolaşım Belgeleri)
27.11.2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli ve 59371900 sayılı yazısı (Dolaşım Belgeleri)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne muhatap Pandemi Nedeniyle Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Tedarik Sorunu hakkında yazısı ve cevabi yazı.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.10.2020 tarihli 59331993 sayılı yazısı (İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İGV)
26.11.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.10.2020 tarihli 59331993 sayılı yazısı (İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İGV)

İkincil işlem görmüş ürünün kati ithalatı halinde menşeine göre İGV ye tabi olup olmadığının belirleneceği hk.

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202)
25.11.2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202)

95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 13. ve 15. FASILLAR başlıklı tabloda bulunan 1512.11.91.00.00 gtip li ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük vergisi %3 e indirildi; 30 Haziran 2021 tarihine kadar gümrük vergisi oranı ile birlikte 6 EUR/100 kg/net, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de 28 EUR/100 kg/net Toplu Konut Fonu uygulaması getirildi (Kosova Hariç)

devamını oku>>

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.11.2020

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ...Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.... şeklindeki birinci fıkrasının yürürlük tarihi 20.09.2022 tarihine uzatılarak iki yıl daha ertelendi.

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)
21.11.2020

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) nin ekindeki DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI başlıklı tablonun 9 uncu satırının SINIFLANDIRMA başlıklı üçüncü sütununda yer alan 8415.82 ibaresi 8415.10 olarak değiştirilmiştir.

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)
19.11.2020

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)

Menşe beyanın gerektiği durumlar ve Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı, Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı, İplik Detay Beyanı ve Elyaf Detay Beyanının gümrüğe ibrazı ile ilgili Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

devamını oku>>

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 7256
17.11.2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 7256

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kaps>>

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)
14.11.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

ÇHC ve İsrail menşeli 7007 tarife pozisyonunda sınıflandırılan temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camlarına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3192)
13.11.2020

Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3192)

3907.69.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 3 (üç) yıl korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.

devamını oku>>

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:?2020/6)
13.11.2020

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:?2020/6)

3907.69.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.11.2020 tarihli 59010706 sayılı yazısı (2020/5 Sayılı ÜGD Tebliği-BİLGE Sistemi Düzenlemeleri)
13.11.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.11.2020 tarihli 59010706 sayılı yazısı (2020/5 Sayılı ÜGD Tebliği-BİLGE Sistemi Düzenlemeleri)

2020/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin eki listelerde yer alan eşya için düzenlenen uygunluk yazıları veya muafiyet kodlarına yönelik olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapılması hk.

devamını oku>>

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 13.11.2020 tarihli ve 58947069 sayılı yazısı (İthalat Denetimleri)
13.11.2020

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 13.11.2020 tarihli ve 58947069 sayılı yazısı (İthalat Denetimleri)

Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) eliyle ithalat aşamasında gerçekleştirilen denetimlerde bazı aksaklıklar yaşandığı dile getirilmiş ve denetim süreçlerine ilişkin çözüm önerileri hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarihli 58924795 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşya Hk.)
11.11.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarihli 58924795 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşya Hk.)

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap Geri Gelen Eşya hakkında yazısı ve GGM cevabi yazısı.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc