YENİ MEVZUAT HABERLERİ

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2024/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)
05.03.2024

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2024/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)

Yolcu beraberinde nakit kontrolleri ile ilgili gümrük giriş-çıkış noktalarında uyulması gereken usul ve esaslar

devamını oku>>


İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32)
01.03.2024

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32)

2024/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 7228.10.20.00.00,7228.10.50.00.00, 7228.10.90.00.00, 7228.30.20.00.00, 7228.30.69.00.00, 7228.40.10.00.00 ve 7228.50.20.00.00 gtiplerinde yer alan ve 1 Mart 2024 tarihinden itibaren TSE denetimine tabi tutulmaya başlayacak olan bazı takım çeliği türleri TSE listesinden çıkarıldı.

devamını oku>>

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/33)
01.03.2024

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/33)

2024/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; Makine, LVD, EMC Yönetmelikleri kapsamı 8414.59.95.90.00 ve 8421.39.25.90.00 gtiplerinde yer alan ürünlerden motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç tutuldu; EMC yönetmeliği kapsamındaki 8519.81.00.00.00 gtipteki ürünler LVD yönetmeliği kapsamında da denetime tabi olacak; 8516.80.20.00.19, 8531.10.30.00.19, 8534.00.11.00.00, 8534.00.19.00.00, 8536.90.95.00.00 ve 8542.39.90.00.00 gtiplerinde yer alan ve 1 Mart 2024 tarihinden itibaren CE denetimine tabi tutulmaya başlayacak olan ürünler 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere CE listesinden çıkarıldı

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2024 tarihli ve 94194425 sayılı yazısı (İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Modeller)
22.02.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2024 tarihli ve 94194425 sayılı yazısı (İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Modeller)

Ülkemizde yerleşik bir imalatçı ihracatçı firmaya sipariş verilebilmesi amacıyla yurtdışından model olarak gelen eşyanın Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri konulu 2022/9 sayılı Genelgenin III numaralı bölümü hükümleri de dikkate alınmak üzere; -Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması, -Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip, üretime konu eşyanın modeli olması halinde söz konusu modele 2009/15481 sayılı Kararın 86 ncı maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği hk.

devamını oku>>

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.02.2024

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin geçici menşe kurallarının 8078 sayılı Karar ile 2027 yılına kadar uzatılan süresi ile ilgili olarak, STA Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte düzenleme yapıldı; 8507 ve 8702-8704 tarife pozisyonlarındaki eşyanın menşe kazanımında daha yüksek oranda 3.ülke girdisi kullanılmasına imkan veren EK MENŞE-2B listesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

devamını oku>>


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.02.2024 tarihli ve 94194335 sayılı yazısı (İlaç Transiti (Tamol-X 225 Mg-Tramadol)
20.02.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.02.2024 tarihli ve 94194335 sayılı yazısı (İlaç Transiti (Tamol-X 225 Mg-Tramadol)

Tamol-X 225 mg isimli ilacın ülkemiz üzerinden transitinde; söz konusu ilacın ithalat/ihracatı için düzenlenmiş olan özel izin belgelerinin ilacın uyuşturucu ya da psikotrop madde ihtiva edip etmediğine göre verilecek taahhütname veya ilgili ülkelerden alınacak izin belgelerinin, ilgili giriş gümrük idaresine sunulması verilmesi hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)
20.02.2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı; 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonlarında yer alan kumaşların ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam etmesine; ayrıca Avusturya, Belçika, Çek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovak ve Slovenya menşeli/çıkışlı 5407, 5513 , 5514 , 5515 ve 5516 tarife pozisyonundaki kumaşların ithalatında da dampinge karşı önlem tahsil edilmesine karar verildi.

devamını oku>>

Güney Kore STA-Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları
16.02.2024

Güney Kore STA-Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları

Güney Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları

devamını oku>>

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli 94007200 sayılı yazısı (Yurt Dışı Tebligat Talepleri Hakkında)
14.02.2024

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli 94007200 sayılı yazısı (Yurt Dışı Tebligat Talepleri Hakkında)

Yurt dışı tebligatların Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından doğrudan ilgili ülkelerdeki Türkiye büyükelçilikleri ile konsoloslukları kanalıyla muhatabına gönderilmesi hk.

devamını oku>>

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli 93995939 sayılı yazısı (Bilgi Talebi)
14.02.2024

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli 93995939 sayılı yazısı (Bilgi Talebi)

Araçların tescil iş ve işlemlerine hangi tarihte başlandığı, hangi sistemlerin kullanıldığı, trafik şahadetnamelerinde yer alan hak mahrumiyeti ekleme/kaldırma işlemleri ile ilgili olarak yapılacaklar.

devamını oku>>

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli 93970483 sayılı yazısı (İşlenmiş Kıymetli Maden ve Taşların Yolcu Beraberi Transferi)
14.02.2024

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli 93970483 sayılı yazısı (İşlenmiş Kıymetli Maden ve Taşların Yolcu Beraberi Transferi)

olcu beraberi kıymetli maden ve taşların ticari amaç taşıması beyanı ve kıymetine göre ceza tatbiki hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2024 tarihli ve 93707126 sayılı yazısı (Duşakabin İthalatları Hk)
12.02.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2024 tarihli ve 93707126 sayılı yazısı (Duşakabin İthalatları Hk)

Duşakabin sistemlerinde kullanılan camların ithalatında tespit raporu, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu, nakit teminat vb. uygulamalar hk.

devamını oku>>

Genelge No: 2024/4 (İşlenmemiş altın)
07.02.2024

Genelge No: 2024/4 (İşlenmemiş altın)

Daha az kıymetli metal olan gümüş içerisinde daha yüksek kıymetli metal olan ve kotaya tabi olan altının bulunduğu alaşımların ithal edilmek istendiği anlaşılmış olup, söz konusu kota uygulamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için yapılacak işlemler hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)
07.02.2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

Rusya menşeli 7005.29 gtipte sınıflandırılan Diğerleri eşya tanımlı renksiz düzcam ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/35) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)
07.02.2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

Almanya ve İsveç menşeli 2836.99.90.10.00 gtipte sınıflandırılan sodyum perkarbonatlar ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

devamını oku>>

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8147)
03.02.2024

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8147)

9603.21.00.00.19 tarife pozisyonunda yer alan Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle (3/2/2024 - 2/2/2027 tarihleri arasında) korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

devamını oku>>

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)
03.02.2024

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

9603.21.00.00.19 gtip inde yer alan diş fırçalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün Tebliğ eki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)
1.02.2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

2024 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemin ilanı hk. (2019/26 sayılı Tebliğ ile 5503.20 gtipli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemi bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 4/8/2024 tarihinde sona erecektir.)

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc