YENİ MEVZUAT HABERLERİ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)
11.4.2020

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 gtipleri altında sınıflandırılan Yalnızca İmperteks Kumaşlarının ithalatında 2394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile ilave gümrük vergisinden muafiyet için açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796957 sayılı yazısı (3924 GTİP inde (Plastikten Bebek Malzemeleri) Yer Alan Eşyanın Uygunluk Denetimi)
09.04.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796957 sayılı yazısı (3924 GTİP inde (Plastikten Bebek Malzemeleri) Yer Alan Eşyanın Uygunluk Denetimi)

3924 GTİP inde bulunan biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emziklerin ithalat denetimlerinin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü, ancak biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emzikler haricinde gıda ile doğrudan teması olan mama saklama kabı, mama kaşığı, mama tabağı/kasesi ve anne sütü saklama kabı gibi ürünlerin denetimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı yükümlülüğünde olduğu hk

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796863 sayılı yazısı (KKDF Transfer Bildirim Formları hk. Hk.)
09.04.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53796863 sayılı yazısı (KKDF Transfer Bildirim Formları hk. Hk.)

Bedelinin bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olan bir fatura muhteviyatı eşyalar için farklı serbest dolaşıma giriş beyannameleri sunulması halinde, KKDF takibi için ödemenin orana göre beyan edilmesi hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53791178 sayılı yazısı (Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk)
09.04.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53791178 sayılı yazısı (Tıbbi/Cerrahi Önlükler Hk)

Tıbbi cerrahi önlüklerin yalnızca Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında sıvı geçirmez (kimyasallara karşı koruyucu) olanların izne tabi olduğu hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53772888 sayılı yazısı (7200 Rejim Kodlu Antrepo Beyannameleri İle GSM'lere Alınan Eşya)
09.04.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53772888 sayılı yazısı (7200 Rejim Kodlu Antrepo Beyannameleri İle GSM'lere Alınan Eşya)

Serbest dolaşımdaki günlük ve süreli yayınların 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesiyle Gümrüksüz Satış Mağazalarına alınmasında, KDV, ÖTV ve damga vergisi durumu hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)
08.04.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Damping vergisine tabi ÇHC menşeli 5603.14 ve 3921.13 gtipleri altında yer alan koagüle suni deri ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. deri taklitlerİ

devamını oku>>

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
08.04.2020

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak organizasyonlar gerçekleştirilmeden önce Ticaret Bakanlığına bilgi verilerek söz konusu organizasyonlar Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

devamını oku>>

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarihli 53728571 sayılı yazısı (Yardım ve Hibe Maksadıyla Gönderilecek Eşya Hk)
07.04.2020

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarihli 53728571 sayılı yazısı (Yardım ve Hibe Maksadıyla Gönderilecek Eşya Hk)

Yardım ve Hibe Maksadıyla Gönderilecek Eşyanın kayda bağlı ve ön izne tabi olma durumları hk

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarihli 53737328 sayılı yazısı (Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) Hk.)
07.04.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarihli 53737328 sayılı yazısı (Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) Hk.)

2020/19 sayılı Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğde belirtilen 3822.00 ve 3002.15 gtip inde yer alan eşyadan yalnızca insanlar için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin serbest dolaşıma giriş veya geçici ithalat rejimlerine dair gümrük beyannamelerinin tescilinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca düzenlenen uygunluk yazısının aranması hk.

devamını oku>>

Genelge No: 2020/9 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı)
6.4.2020

Genelge No: 2020/9 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı)

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/19) uyarınca tıbbi tanı kitlerinin ithaline ilişkin Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>


Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( 1006.10)
03.4.2020

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( 1006.10)

2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 1006.10 GTP sinde sınıflandırılan kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

devamını oku>>

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)
3.4.2020

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

3822.00 gtip li laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve 3002.15 gtip li bağışıklık ürünlerinin insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun düzenleyeceği uygunluk yazısı aranır.

devamını oku>>

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
3.4.2020

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2710.19181 veya 2710.19.99 İzoparafinli hidrokarbonlar ve 2926.10 akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
02.4.2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 1512.11.91.00.00 gtip li Ayçiçeği tohumu yağı ithalatında 1.000 ABD Doları/ton/brüt olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı 1 Şubat ve 30 Haziran tarihleri arasındaki dönemde 800 ABD Doları/ton/brüt olarak uygulanacaktır.

devamını oku>>

Genelge No: 2020/8 (Genelge-TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi)
02.4.2020

Genelge No: 2020/8 (Genelge-TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi)

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ, Birleşmiş Miletler 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler 1971 Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Sözleşmesi kapsamı uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.04.2020 tarihli 53649468 sayılı yazısı (TİTCK Ön İzin Başvurularının Elektronik Olarak Yapılmaya Başlanması Hk)
02.4.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.04.2020 tarihli 53649468 sayılı yazısı (TİTCK Ön İzin Başvurularının Elektronik Olarak Yapılmaya Başlanması Hk)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ön izin başvurularının elektronik olarak yapılmaya başlanması hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2020 tarihli 53618064 sayılı yazısı (Coronavirüs Tedbirleri - Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi Hk)
01.04.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2020 tarihli 53618064 sayılı yazısı (Coronavirüs Tedbirleri - Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi Hk)

31.3.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30/6/2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak; 90 gün ilave süre tanınmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması, söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılması gerekmekted

devamını oku>>

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.4.2020

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (Onaylanmış kişi statüsü, Menşe şahadetnamesi, Fatura, Serbest dolaşıma girişte beyan, Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya, Ticaret politikası önlemleri, İhraç ürünü, Teminat, Geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya, Toplu ve götürü teminat, Beyannamenin iptali nedeniyle vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması, Yetkili gümrük idareleri, Geçici depolama yerleri, Antrepo açma ve işletme izni, Cezalar, Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller, Teminat Mektubu Örneği, Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu....)

devamını oku>>

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
01.04.2020

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, alınacak önlemler ve üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri hk.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc