YENİ MEVZUAT HABERLERİ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17) (23.05.2019 t. 30782 s. R.G.)
23.5.2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17) (23.05.2019 t. 30782 s. R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gtip u altında kayıtlı elektrikle çalışan duvar saatleri ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlem, CIF bedelin %23 ü şeklinde uygulanacaktır.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.05.2019 tarihli ve 44303829 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programında Yapılan Güncellemeler hk.)
22.5.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.05.2019 tarihli ve 44303829 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programında Yapılan Güncellemeler hk.)

Tahsilat Takip Programında; Tecil - Taksitlendirme, Geri Verme - Kaldırma, İtiraz, Sorgulamalar ve Ceza Kararları Modüllerinde yapılan düzenlemeler hk

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.05.2019 tarihli ve 44222001 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı – Geri Verme - Kaldırma Modülü hk.)
21.5.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.05.2019 tarihli ve 44222001 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı – Geri Verme - Kaldırma Modülü hk.)

Tahsilat Takip Programı Geri Verme - Kaldırma Modülü üzerinde, bir belge türüne ilişkin olarak (ek tahakkuk, ceza, beyanname) geri verme veya kaldırma kararı düzenlenmesinde mükerrer kullanılan belge hatalarının giderildiği h

devamını oku>>

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 13.05.2019 tarihli ve 44309056 sayılı yazısı (Fransa Adres-Menşe Şahadetnameleri hk.)
21.5.2019

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 13.05.2019 tarihli ve 44309056 sayılı yazısı (Fransa Adres-Menşe Şahadetnameleri hk.)

Fransa Gümrük İdaresi'nden alınan 10.05.2019 tarihli e-mailde menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünün "http://certificates.iccwbo.org/" adres linkinden yapılabileceği

devamını oku>>


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)
18.5.2019

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

devamını oku>>

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelere Yapılacak İhracat ve/veya Transitte Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Eşya Listesi İle Gümrük Hizmeti Verilmeyen Eşya Listesi
16.5.2019

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelere Yapılacak İhracat ve/veya Transitte Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Eşya Listesi İle Gümrük Hizmeti Verilmeyen Eşya Listesi

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere yapılacak ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi ile gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

devamını oku>>

Genelge No: 2019/20 (TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)
15.5.2019

Genelge No: 2019/20 (TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9) kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)
15.5.2019

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

Yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı; posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı; kıymeti 1.500 Avro

devamını oku>>

Genelge No: 2019/21 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali)
14.5.2019

Genelge No: 2019/21 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali)

Dahilde işleme izni kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithali mümkün bulunmamaktadır

devamını oku>>

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)
11.5.2019

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemleri hk.

devamını oku>>

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
11.5.2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

1002 sayılı Karar ile 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları , ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

devamını oku>>

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)
11.5.2019

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe, Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

devamını oku>>

İthalat Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44202953 sayılı yazısı (Ambalaj Malzemesi İthalatı)
10.5.2019

İthalat Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44202953 sayılı yazısı (Ambalaj Malzemesi İthalatı)

Ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Yonga levha şeklinde seperatör), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet - palet kaldırıcılar - Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7 nci maddeleri kapsamında ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hk.

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)
10.5.2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)

Bolivya, Cape Verde ve Moğolistan Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler(Ö.T.D.Ü) listesinden çıkartıldı. Bolivya ve Cape Verde Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) listesine, Moğolistan En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.) listesine eklendi.

devamını oku>>

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1055)
10.5.2019

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1055)

91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin, Ruhsatlar, Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi, Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri, Emekli kamu görevlileri ve Yürürlük başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44256321 sayılı yazısı (Ambalaj Malzemesi İthalatı)
10.5.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44256321 sayılı yazısı (Ambalaj Malzemesi İthalatı)

Ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Yonga levha şeklinde seperatör), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet - palet kaldırıcılar - Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7 nci maddeleri kapsamında ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hk.

devamını oku>>

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)
10.5.2019

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)

88/13384 sayılı Kararın İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar listesindeki 4105.10 ve 4106.21 GTP na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 40 ı karşılığı TL. ibaresi, FOB ihraç bedelinin %20 si karşılığı TL. olarak değişti.

devamını oku>>

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.05.2019 t. 30768 s. R.G.)
08.5.2019

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.05.2019 t. 30768 s. R.G.)

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, Serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı ve Gemi kumanyacılığı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)
8.5.2019

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)

2016/31 sayılı Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin, Tanımlar başlıklı maddesinde Veteriner sağlık sertifikası ibaresi Beyanname olarak değiştirildi ve bu değişiklik ile ilgili bazı maddelerinde ve Ek-1 inde de düzenleme yapıldı.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc