YENİ MEVZUAT HABERLERİ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)
10.04.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan sodyum formiat ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)
7.04.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)

İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında Diğerleri olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde, soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)
7.04.2021

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesi hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.04.2021 tarihli 62937743 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Belge Tarama)
1.04.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.04.2021 tarihli 62937743 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Belge Tarama)

Kağıtsız işlemlerde taranmayan ek bulunması halinde beyannamenin çıkabilir statüye gelmemesi için BİLGE de düzenleme hk

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli 62874490 sayılı yazısı (Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu)
1.04.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli 62874490 sayılı yazısı (Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu)

Dahilde İşleme İzninin düzenlenebilmesi için firmanın geçerli bir kapasite raporunun olup olmadığının kontrol edilmesi, ancak izin süresinin kapasite raporunun geçerlilik süresine göre belirlenmemesi hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)
1.04.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 GTİP i altında sınıflandırılan gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar ithalatında damping soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
01.04.2021

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

1 sıra nolu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde yer alan Maliye Bakanlığı ibareleri Hazine ve Maliye Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş; Bakanlık, Başkanlık, Elektronik tebligat, Elektronik tebligat adresi ve İdare tanımlarında ve bazı diğer maddelerinde değişiklik yapılmıştı

devamını oku>>

Genelge No: 2021/13 (Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması)
31.03.2021

Genelge No: 2021/13 (Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması)

Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında 2019/1 sayılı Genelgenin Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında yapılacak işlemlerle ilgili 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştı

devamını oku>>


Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve 62746878 sayılı yazısı (2021/14 sayılı Tebliğ hk.)
29.03.2021

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve 62746878 sayılı yazısı (2021/14 sayılı Tebliğ hk.)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları Hk.

devamını oku>>

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12)
27.03.2021

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12)

ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)
27.03.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)

8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar thalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararlar

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)
27.03.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)

1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturma

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
27.03.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)

8301.60.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası” ürünlerine yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulm

devamını oku>>

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)
27.03.2021

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)

yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)
26.03.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)

Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP si altında kayıtlı mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri) ithalatında, 2016/44 sayılı Tebliğ çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

devamını oku>>

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
26.03.2021

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin, Yetkilendirme başvurusu başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için yapılacak başvurularda imza sirküleri veya noter onaylı örneği aranmayacak.

devamını oku>>

Genelge No: 2021/12 (Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri)
26.03.2021

Genelge No: 2021/12 (Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri)

Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi hk.

devamını oku>>

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31)
25.03.2021

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31)

2021/20 sayılı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ eki Ek-1/a da 3002.20 pozisyonu İnsanlar için kullanılan aşılar ile ilgili gtip lerde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)
25.03.2021

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)

2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 4004.00.00.00.19 Ek 2/B İthali Yasak Atıklar kapsamından çıkarıldı;

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc