YENİ MEVZUAT HABERLERİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.05.2023 tarihli 85255805 sayılı yazısı (ATA Karnesi Üzerinde Bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Logo Değişikliği)
09.05.2023

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.05.2023 tarihli 85255805 sayılı yazısı (ATA Karnesi Üzerinde Bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Logo Değişikliği)

ATA karnesi ilk yeşil sayfasında ve son yeşil sayfanın arkasında bulunan ICC WCF logolarında değişiklik yapıldığı ve 1 Ocak 2025 ten itibaren yeni ICC WCF sembolünü taşıması gerektiği hk.

devamını oku>>

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği
8.05.2023

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği

İnsan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak üzere, piyasada bulundurulan kozmetik ürünlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk. (Yürürlük; 08/11/2023)

devamını oku>>

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.05.2023

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine eklenen bende göre; İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde Yetki belgesi iptal edilecek.

devamını oku>>

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 04.05.2023 tarihli ve 85092710 sayılı yazısı (TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi)
04.05.2023

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 04.05.2023 tarihli ve 85092710 sayılı yazısı (TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi)

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamında ülkemizce düzenlenen TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemleri MEDOS üzerind

devamını oku>>

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3.05.2023 t. 32179 s. R.G.)
03.05.2023

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3.05.2023 t. 32179 s. R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinin; Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin adli sicillerine ilişkin şartlarında düzenleme yapıldı; Menşe şahadetnamesi aranılacak haller ile ilgili 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle; İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için >>>

devamını oku>>


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.05.2023 tarihli 84950331 sayılı yazısı (Araç İthali - 545 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği)
02.05.2023

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.05.2023 tarihli 84950331 sayılı yazısı (Araç İthali - 545 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği)

Distribütör firmaların ...Firma bünyesinde kullanılacaktır..., ...Test aracı..., ...Satış amaçlı değildir... şeklindeki açıklamalarla araç ithallerinde ÖTV teminat yükümlülükleri olmadığı hk.

devamını oku>>

İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün 27.04.2023 tarih ve 9701351 sayılı yazısı (Hayvansal Ürünler - Veteriner Sağlık Sertifikası)
27.04.2023

İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün 27.04.2023 tarih ve 9701351 sayılı yazısı (Hayvansal Ürünler - Veteriner Sağlık Sertifikası)

Hayvansal ürünler veteriner sağlık sertifikası modelleri Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında yayımlanmış olup, söz konusu sağlık sertifikaları başlamış işlem hariç olmak üzere 01.06.2023 tarihinden itibaren aranaca

devamını oku>>

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.04.2023

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Kullanılmış Mallar Listesine Akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de eklendi; Yenileme merkezleri Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Kullanılmış Mallar Listesinde yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile y

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) (11.04.2023 t. 32160 s. R.G.)
11.04.2023

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) (11.04.2023 t. 32160 s. R.G.)

A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar hk.

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)
11.04.2023

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)

A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13) (8.04.2023 t. 32157 s. R.G.)
8.04.2023

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13) (8.04.2023 t. 32157 s. R.G.)

Brezilya, Bulgaristan, ÇHC, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 GTP altında kayıtlı diğerleri (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/14) (8.04.2023 t. 32157 s. R.G.)
08.04.2023

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/14) (8.04.2023 t. 32157 s. R.G.)

Çin menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00, 5903.20.90.90.00 tarifelerinde sınıflandırılan poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat (deri taklidi/diğerleri), ithalatında açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)
06.04.2023

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

Gürcistan menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)
6.04.2023

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verilmişti

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)
06.04.2023

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10.00.00.11 ve 8302.10.00.00.19 gtip inde sınıflandırılan Menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç), 8302.50.00.00.00 gtip inde sınıflandırılan Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; 8302.42.00.00.19 gtip inde sınıflandırılan Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) ithalatında dampinge karşı kesin önlem miktarlarının değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (5.04.2023 t. 32154 s. R.G.)
05.04.2023

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (5.04.2023 t. 32154 s. R.G.)

2023/21 sayılı ithalat işlemlerinde İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliğinde yapılan değişiklikle; Tebliğe İthalatBİS tanımı eklenerek, İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere sunulacak belgeler ve Kullanıcının yetki süresinin uzatılması ile ilgili maddelerde İthalatBİS ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

devamını oku>>

Genelge No: 2023/9 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)
04.04.2023

Genelge No: 2023/9 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

devamını oku>>

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (29.03.2023 t. 32147 s. R.G.)
29.03.2023

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (29.03.2023 t. 32147 s. R.G.)

1 seri nolu Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi >>>

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83883314 sayılı yazısı (İthalatta Gözetim Uygulaması - Veteriner kontrollerine tabi ürünler)
24.03.2023

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83883314 sayılı yazısı (İthalatta Gözetim Uygulaması - Veteriner kontrollerine tabi ürünler)

Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınmasının gerektiği, Gözetim Belgesinin uygunluk yazısı yerine kullanılmayacağı hk.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc