YENİ MEVZUAT HABERLERİ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)
12.10.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)

4010.11.00.00.00 tarifesinde sınıflandırılan Sadece metalle takviye edilmiş taşıyıcı kolanların 6 ABD Doları/kg/brüt altında birim kıymetleri haiz olanların ithalatında gözetim uygulaması vardır.

devamını oku>>


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
05.10.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

0703.20 ve 0712.90.90.00.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılan sarımsakların ithalatındaki gözetim miktarı düştü.

devamını oku>>

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)
02.10.2019

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

devamını oku>>

Genelge No: 2019/38 (Fazla Mesai İşlemleri)
1.10.2019

Genelge No: 2019/38 (Fazla Mesai İşlemleri)

Mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi hk.

devamını oku>>

Genelge No: 2019/37 (TPS-Gübre Tescil Belgesi)
30.09.2019

Genelge No: 2019/37 (TPS-Gübre Tescil Belgesi)

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik eklerinde yer alan eşyalara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Gübre Tescil Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.09.2019 tarihli ve 47864597 sayılı yazısı (Süs bitkileri referans fiyat uygulamasının kaldırılması hk.)
27.09.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.09.2019 tarihli ve 47864597 sayılı yazısı (Süs bitkileri referans fiyat uygulamasının kaldırılması hk.)

2019/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde süs bitkileri ithalatında kayıt belgesinin yürürlüğe girmesiyle referans kıymet uygulamasının kaldırılması hk.

devamını oku>>

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
25.09.2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Impertex kumaşların ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.09.2019 tarihli ve 47914682 sayılı yazısı (ATA Karnesi-Rusya Federasyonunda Düzenlenen Fuarlarda Uygulanan ATA Karnesi İşlemleri)
25.09.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.09.2019 tarihli ve 47914682 sayılı yazısı (ATA Karnesi-Rusya Federasyonunda Düzenlenen Fuarlarda Uygulanan ATA Karnesi İşlemleri)

Geçerlilik süresi dolmuş, bilgileri eksik ATA karnelerinin kabul edilmemesi, gümrük idaresi mührünün mutlaka tatbik edilmesi hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.09.2019 tarihli ve 47876792 sayılı yazısı (Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına İlişkin Genelge hk.)
25.09.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.09.2019 tarihli ve 47876792 sayılı yazısı (Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına İlişkin Genelge hk.)

Yükümlünün hatalı beyanı sonucunda geri verme/kaldırma işlemi yapılması üzerine beyannamede düzeltme yapılması halinde Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği hk.

devamını oku>>Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.09.2019 tarihli ve 47879988 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)
24.9.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.09.2019 tarihli ve 47879988 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)

Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 6/7 nci maddesine göre Hazine ve maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce revize edilmiş Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi hk. (13.09.2019)

devamını oku>>

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)
24.09.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterlerin belirlenmesi hk. Yönetmelik

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.09.2019 tarihli ve 47851839 sayılı yazısı (Serbest Bölgelerde Bulunan Eşyaların İthalatı hk.)
23.09.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.09.2019 tarihli ve 47851839 sayılı yazısı (Serbest Bölgelerde Bulunan Eşyaların İthalatı hk.)

Antrepoya veya geçici depolama yerlerine alınmış eşya için olmak üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinde yapılan değişiklikten önce kullanılan menşe belgeleri ile işlem yapılabilmesi için 60 günlük sürenin tanınmış olduğu, başka bir düzenleme bulunmadığı hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.09.2019 tarihli ve 47850203 sayılı yazısı (Elektronik Sigara ve Sarf Malzemeleri)
23.09.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.09.2019 tarihli ve 47850203 sayılı yazısı (Elektronik Sigara ve Sarf Malzemeleri)

Elektronik sigara ve nikotin kartuşları, yeni sigaralar ısıtılan tütün mamulünün yolcu beraberi muafiyetinde olmadığı hk.

devamını oku>>

Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.09.2019 tarihli 47803370 sayılı yazısı (Kamuda E- Fatura Kullanımının Yaygınlaştırılması)
20.09.2019

Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.09.2019 tarihli 47803370 sayılı yazısı (Kamuda E- Fatura Kullanımının Yaygınlaştırılması)

E-fatura uygulamasının yaygınlaştırmasının da Ticaret Bakanlığının da yer aldığı kamu idarelerinin 18.09.2019 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına alınacağı hk.

devamını oku>>

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1582)
19.09.2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1582)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında Karar

devamını oku>>

Genelge No: 2019/36 (Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi)
19.09.2019

Genelge No: 2019/36 (Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi)

Geri verme kaldırma kararlarına ilişkin beyannamede yapılacak düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanamayacağı hk.

devamını oku>>


Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc