YENİ MEVZUAT HABERLERİ

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)
27.05.2021

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

Ürüne CE işareti konulması ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)
27.05.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)

Almanya menşeli 3919.90.80.30 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyolarına yönelik olarak bir damping soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
25.05.2021

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının eki Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolün uygulanmasına dair usul ve esaslar hk

devamını oku>>

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)
25.05.2021

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, 5201 pozisyonlu Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) , 5202 pozisyonlu Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) ve 5203 pozisyonlu Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) eklenmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/19)
22.05.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/19)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.39 gtip inde yer alan yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/44) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27)
22.05.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27)

ÇHC menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 GTP’leri altında yer alan suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerine yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.05.2021

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır (3/5/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 20/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer).

devamını oku>>

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.05.2021

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (3/5/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.05.2021 tarihli 64001712 sayılı yazısı (Antrepodan Transiti Yasak Eşya)
18.05.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.05.2021 tarihli 64001712 sayılı yazısı (Antrepodan Transiti Yasak Eşya)

Antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşyanın; ithalinin öngörülmesi ve ithalinin izin veya uygunluk belgesine tabi olması durumunda, yetkili kurumlarca yapılacak kontroller neticesinde eşyanın ithaline izin verilmediği ancak mahrece iadesine de uygun görüş verildiği durumla sınırlı kalmak kaydıyla, söz konusu eşyanın, transit rejimi kapsamında, gerekli tüm önlemler ve teminatın alınması ile araç takip sisteminden faydalanılması koşuluyla, memur refakatinde, geldiği ulaşım yöntemiyle mahrece iadesi taleplerinin Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılması hk.

devamını oku>>

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 17.05.2021 tarihli ve 63971115 sayılı yazısı (Kuzey İrlanda)
17.05.2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 17.05.2021 tarihli ve 63971115 sayılı yazısı (Kuzey İrlanda)

Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşyanın Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye den Kuzey İrlanda ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.05.2021 tarihli 63939429 sayılı yazısı (TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler))
12.05.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.05.2021 tarihli 63939429 sayılı yazısı (TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler))

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Borsa İstanbul tarafından düzenlenen uygunluk yazısının Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23)
12.05.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23)

Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan İmplantlar ürününe yönelik damping soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)
12.05.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)

Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve iplerin ithalatında 2015/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.05.2021 tarihli 63815412 sayılı yazısı (GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı)
7.05.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.05.2021 tarihli 63815412 sayılı yazısı (GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı)

GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı hk yazı. (laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde yapılması gerekenler)

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)
06.05.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13 ve 3926.90.97.90.18 gtiplerinde sınıflandırılan polietilenden ve polipropilenden dokuma brandaların ithalatında 2014/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.

devamını oku>>


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.04.2021 tarihli 63565331 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi Uygulamaları Hk)
28.04.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.04.2021 tarihli 63565331 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi Uygulamaları Hk)

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, eşyanın teslimine kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli 63517046 sayılı yazısı (ÖTV Kanunu Eki III Sayılı Listesinin B Cetvelinde ÖTV Hesaplama)
26.04.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli 63517046 sayılı yazısı (ÖTV Kanunu Eki III Sayılı Listesinin B Cetvelinde ÖTV Hesaplama)

ÖTV Kanunu eki III sayılı listesinin B cetvelinde yer alan tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında; BİLGE Sisteminde ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

devamını oku>>

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)
22.04.2021

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek 1 inde yer alan 3920.43.10.00.00, 4818.90.90.90.00, 7228.50.69.00.11, 8714.99.90.00.00 (tekerlek hariç) gtip li ürünlere eklenen dipnotla bu pozisyonda sınıflandırılan eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV yüzde sıfır olarak uygulanacak ve eşya nihai kullanıma hükümlerine tabi olacak; 5403 tarifesinde sınıfl

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.04.2021 tarihli 63368489 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç)
21.04.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.04.2021 tarihli 63368489 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç)

2018/11799 sayılı ve 2018/11973 sayılı Karar kapsamında uygulanan ek mali yükümlülüklerin Ticaret Politikası Önlemi olmadığı ve A.TR nin sonradan ibrazı ile geri verme taleplerinde menşe belgesi aranmaması hk.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc