YENİ MEVZUAT HABERLERİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)
14.2.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması ve Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması ile ilgili bölümler eklenmiş; Tebliğin İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri ve diğer bazı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır

devamını oku>>

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği
13.2.2020

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi hk.

devamını oku>>

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarihli ve 52263098 sayılı yazısı (LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde kapsam dışı değerlendirilmesi hk.)
12.2.2020

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarihli ve 52263098 sayılı yazısı (LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde kapsam dışı değerlendirilmesi hk.)

2020/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı sonuçlandırılmasının mümkün bulunduğu hk.

devamını oku>>

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.2.2020

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve ekinde yer alan Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu Olan Ürünler Listesinde değişiklik yapılmıştır (Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler, Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı, Servis istasyonlarının sorumlulukları, Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler, Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu).

devamını oku>>

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)
11.2.2020

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca ödenecek ikramiyeler hk.

devamını oku>>

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.02.2020 tarihli ve 477303 sayılı yazısı (Çin Halk Cumhuriyetinde Görülen Coronavirüs Salgını Hk)
7.2.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.02.2020 tarihli ve 477303 sayılı yazısı (Çin Halk Cumhuriyetinde Görülen Coronavirüs Salgını Hk)

Çin Halk Cumhuriyetinden gelecek olan her türlü, canlı/cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatı Coronavirüs Salgını nedeni ile geçici bir süre ile durdurulması hk.

devamını oku>>

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 52071523 sayılı yazısı (ÇHC'den Gelen Hayvansal ve Tarımsal Ürünler hk.)
6.2.2020

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 52071523 sayılı yazısı (ÇHC'den Gelen Hayvansal ve Tarımsal Ürünler hk.)

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün 03 02.2020 tarihli ve 51941258 sayılı yazısı gereğince. Çin Halk Cumhuriyetinden getirilen 01 ile 24 üncü fasıllar arasında yer alan hayvansal ve tarımsal ürünlerin tamamının serbest bölgelere girişi ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur

devamını oku>>

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
5.2.2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

1 seri nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; plastik poşet ibaresi plastik ürünler olarak değiştirildi; Geri Kazanım Katılım Payı kapsamı genişletildi; plastik poşet beyannamesi verilmesi konusunda 2020 yılında uygulanacak yeni kriterler belirlendi; 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler eklendi.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.02.2020 tarihli ve 51960857 sayılı yazısı (Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat Sınıflandırma Bilgisi)
4.2.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.02.2020 tarihli ve 51960857 sayılı yazısı (Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat Sınıflandırma Bilgisi)

Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat" ticari isimli eşyanın sınıflandırılmasında, 04.02.2020 tarihi itibariyle DGÖ tavsiye kararının gözönüne alınarak değerlendirilmesi hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.01.2020 tarihli ve 51473971 sayılı yazısı (APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları)
3.2.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.01.2020 tarihli ve 51473971 sayılı yazısı (APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları)

4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca yapılacak İtiraz dilekçelerinin APS Kurye ve taahhütlü yöntemi ile intikalinde süre hesabı yapılırken postaya veriliş tarihinin esas alınacağı (APS nin iadeli taahhütlü olarak kabul edilmesi)

devamını oku>>

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş?Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
1.2.2020

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş?Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan geçiş?dönemi süresince kurumların AB ve BK ile ilgili iş ve işlemlerinde dikkate alınacak kriterler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)
31.1.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

2019 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin ilanı hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 51894125 sayılı yazısı (Tek pencere Sistemi)
31.1.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 51894125 sayılı yazısı (Tek pencere Sistemi)

1032 kodlu TPS-BTK Cihaz (IMEI) İthalat Uygunluk Yazısı ve 1031 kodlu TPS-BTK Cihaz (IMEI) İhracat Uygunluk Yazısının herhangi bir beyannamede kullanılmamış olmak koşulu ile başvuru yapan kişi tarafından Tek Pencere Portal Sisteminden iptal edilebilmesi hk.

devamını oku>>

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 51909052 sayılı yazısı (Gümrük İşlemi Takip Kartları Hk.)
9.2.2020

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 51909052 sayılı yazısı (Gümrük İşlemi Takip Kartları Hk.)

Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere verilecek olan Gümrük İşlem Takip Kartlarının verilmesi sırasında SSK dan alınacak işe giriş belgesi ve üç aylık sigorta makbuzunun ibraz edileceğini taahhüt eden bir yazı ile başvurulması hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51806585 sayılı yazısı (Hibiscus/Hibiscus Çayı ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılması hk.)
30.1.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51806585 sayılı yazısı (Hibiscus/Hibiscus Çayı ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılması hk.)

Hibiscus bitkisinin sadece tohumlarının 12.11 tarife pozisyonunda, diğer kısımlarının ise insan gıdası olarak kullanılması durumunda 12.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılması hk.

devamını oku>>

Genelge No: 2020/2 (Türkiye Noterler Birliği-İlişik Kesme Belgesi)
29.1.2020

Genelge No: 2020/2 (Türkiye Noterler Birliği-İlişik Kesme Belgesi)

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ile Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen İlişik Kesme Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

devamını oku>>

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 08.01.2020 tarihli ve 51143982 sayılı yazısı (Elektronik Menşe – Kore Cumhuriyeti)
28.1.2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 08.01.2020 tarihli ve 51143982 sayılı yazısı (Elektronik Menşe – Kore Cumhuriyeti)

Tercihsiz menşe kapsamında Kore Cumhuriyetinin de elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyebileceği ve diğer ülkelerin listesi hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.01.2020 tarihli ve 51766297 sayılı yazısı (40. Fasıl Çarşaf Kenar Lastiği Cinsi Eşyanın KDV Oranı)
28.1.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.01.2020 tarihli ve 51766297 sayılı yazısı (40. Fasıl Çarşaf Kenar Lastiği Cinsi Eşyanın KDV Oranı)

4008.21.90.00.00 GTİP indeki Çarşaf Kenar Lastiği cinsi eşya (II) sayılı listenin (B/4), (B/6-a) veya (B/9) sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2020 tarihli ve 51205509 sayılı yazısı (İran Menşeli Düz Cam İthalatı Hk.)
24.1.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2020 tarihli ve 51205509 sayılı yazısı (İran Menşeli Düz Cam İthalatı Hk.)

İran menşeli 7004, 7005, 7006 tarife pozisyonları altında yer alan ve ihtisas gümrüğü uygulaması bulunan cam cinsi eşyanın ithalat işlemleri gerçekleştirilirken gümrüklere bildirilen fatura bedellerinden farklı bedellerle ithal edilmemesi, gümrüklerden farklı GTİP kodlarıyla veya kayıtdışı olarak ithal edilmemesi gibi hususlarda dikkatli olunması hk.

devamını oku>>

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
20.1.2020

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hk.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc