YENİ MEVZUAT HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27)
27.2.2021

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27)

2021/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinin EK-1 inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar listesinden 2933.59.95.00.28 Piperazinin diğer tuz ve türevleri çıkarılmıştır.

devamını oku>>

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)
27.2.2021

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

9603.21.00.00.19 gtip unda yer alan diş fırçalarının ithalatında 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk. Tebliğ

devamını oku>>

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
27.2.2021

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde yapılan değişiklikle; Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya, Eczacılık, Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine ve Ulaşım Araçları sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında belirlenmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.2.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır fıkrası yürürlükten kaldırılmıştı

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.2.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2007/7 sayılı Tebliğ ile 8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.2.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2007/10 sayılı Tebliğ ile 8504.31.29.00.00 gtip li ölçü transformatörleri, 9030.33.70.90.00 ve 9030.39.00.19.00 gtip li voltmetreler ve ampermetrelerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.2.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2013/10 sayılı Tebliğ kapsamı eşyanın daha önce tümü için bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaf iken, Tebliğde yapılan değişiklikle; sadece tabloda yer alan 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60 gtip li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaf olacaktır; Elektrikli duvar saatleri, kurşun kalemler/ kurşun boya kalemleri ve gazlı cep çakmakları CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmese de gözetimden muaf olmayacak

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2021 tarihli 61657824 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler)
22.2.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2021 tarihli 61657824 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler)

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulaması 01.03.2021 tarihine alınmış olup; söz konusu uygulama, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacaktır.

devamını oku>>

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/60)
21.2.2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/60)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) in Kıymetli maden ve taşlar başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenen aya>>>

devamını oku>>

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61)
21.2.2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) in İhracat bedelinden indirimler başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek

devamını oku>>

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.2.2021

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

devamını oku>>

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)
19.2.2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın "Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye ve yolcu beraberi standart işlenmemiş madenlere ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlığın yetkili olduğu hükmü getirildi; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakıldı.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)
19.2.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı hk.

devamını oku>>

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihli 2328871 sayılı yazısı (Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler)
18.2.2021

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihli 2328871 sayılı yazısı (Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler)

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, üretim girdisi muafiyet belgesinin firmalarca TAREKS yüklenmesi sonrası TAREKS sisteminde belgelerin onaylanması, gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemleri için 30.09.2020 tarihinden itibaren Bakanlık il müdürlüklerince görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personele devredilmesi hk.

devamını oku>>

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2021/1)
18.2.2021

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2021/1)

2018/3 sayılı Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Hizmet İhracatçıları Birliği sekretarya hizmetleri, ayrı bir genel sekreterlik kurulup faaliyete geçinceye kadar İMMİB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecektir.

devamını oku>>

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.2.2021

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan veya Özel Düzenek/Yapı Gerektiren Mallar başlıklı maddesine eklenen fıkra ile; Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi kılınmıştır.

devamını oku>>

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.02.2020 tarihli ve 94904223 sayılı yazısı (İthalat Uygulamaları HK.)
16.2.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.02.2020 tarihli ve 94904223 sayılı yazısı (İthalat Uygulamaları HK.)

Ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen aynı partiye ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin açıklamalar hk.

devamını oku>>

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 15.02.2021 tarihli ve 61499531 sayılı yazısı (Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hk.)
15.2.2021

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 15.02.2021 tarihli ve 61499531 sayılı yazısı (Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hk.)

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısında Kayıtlı İhracatcı Sistemine (REX) başvurularına ilişkin tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin yetkilendirildiğini bildirmiştir.

devamını oku>>

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.2.2021

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle ilgili fıkraya tedarikçi beyanı eklenerek 13.02.2021 den önce tescil edilmiş beyannameler için hem menşe şahadetnamesi hem de tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine ibrazı imkanı getirildi: ayrıca Yönetmeliğin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya başlıklı bölümündeki çıkış bildirimi başlıklı 437 nci maddesine posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ile ilgili fıkra eklendi.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları konulu yazısı
12.2.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları konulu yazısı

Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesi h

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc