CEP TELEFONUNDA ARTAN ORANLI ÖTV SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

CEP TELEFONUNDA ARTAN ORANLI ÖTV SİSTEMİNE GEÇİLİYOR


Bilindiği üzere cep telefonları 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alıyor ve mevcut durumda ÖTV oranı %25.

Meclise sunulan ve içinde kitap ve süreli yayınlara KDV istisnası getiren düzenlemenin de yer aldığı Kanun Teklifinde (13.02.2019 tarihinde Meclise sevk edilen torba yasa teklifi), cep telefonları için geçerli ÖTV oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak farklı dilimler uygulanması yönünde düzenleme yapılıyor. Bunun anlamı, telefonun fiyatına göre farklı ÖTV oranlarının uygulanması, telefonun fiyatı üst dilime girdikçe ÖTV oranının yükselmesi. Başka bir deyişle fiyata göre artan oranlı ÖTV sisteminin hayata geçirilmesi.

Teklif ile cep telefonu vergilemesinde öngörülen yapı aşağıdaki tablodaki gibidir:

torba yasa cep telefonu tarifi dilim artan oranlı ötv değişiklik maddesi

Kanun Teklifinin yukarıdaki haliyle hemen, değişen bir şey yok oran yine %25 diyebilirsiniz. Böyle derseniz acele etmiş olursunuz. Çünkü Kanun Teklifinde aynı zamanda yukarıda yer verilen ÖTV matrahlarını ve bu matrahlara karşılık gelen oranları değiştirme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. Böylece, Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu yetki çevresinde cep telefonlarının fiyatına göre farklı ÖTV oranı uygulaması mümkün olabilecektir.Teklifin 10 uncu maddesinde yer alan düzenleme önerisinde, cep telefonlarının matrahlarına ilişkin dilimler belirlenmiş olmasına rağmen tüm dilimler için şu anda da geçerli %25’lik orana yer verilmiştir.

Kanun Teklifine göre Cumhurbaşkanı;

  • %25’lik oranı indirebilir.
  • %50’ye kadar arttırabilir.
  • Matrahları dörtte birine kadar indirebilir.
  • Matrahları dört katına kadar arttırabilir.

Yukarıdaki düzenlemeleri bir arada değerlendirince Çehov’a atfedilen “Birinci perdede duvarda silah asılıysa, sonuncu perdede o silah patlamalı” söz akla geliyor.

Yukarıda yapılan düzenlemeyi birinci perde kabul edersek, Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin takip eden süreçte muhakkak kullanılacağını ve önümüzdeki günlerde cep telefonunda fiyata göre artan oranlı ÖTV sistemine geçileceğini söylemek kehanet olmayacak.

13.02.2019

Dr. Ozan BİNGÖL

Başkent Üniversitesi Öğr. Gör.

kaynak: 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc