Beyan ve Bitki Sağlığı Kontrolü

Beyan ve Bitki Sağlığı Kontrolü


İlgili yazıda bazı ürünlerin bitki sağlığı kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gerekmekte olduğu, TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kapsamı eşyanın karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş esnasında yapılacak işlemler belirtildi. 

Beyan ve Bitki Sağlığı Kontrolü
Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ülkemize giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış olan 03.12.2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 04.05.2015 tarihli ve 29345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik “Bitki Karantinası Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlığı kontrolünün giriş noktasında yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda yapılması gerekenler belirtildi. 

Bu durumda belge kontrolü giriş noktasında yapılarak, ülke içinde başka bir yetkili kontrol yerine sevkine izin verilebileceği ve bu gibi durumlarda; ilk giriş noktasındaki inspektörler tarafından doldurulan ek-11’de yer alan örneğe uygun ‘Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi’ nin söz konusu sevkiyata eşlik edeceği ve söz konusu belgenin varış noktasındaki ilgili müdürlük tarafından isteneceği düzenlendi. 

 

Kaynak:gumruktv

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc