Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli 62874490 sayılı yazısı (Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli 62874490 sayılı yazısı (Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-434.07.04-
Konu : Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde
Kapasite Raporu
 

01.04.2021 / 62874490
DAĞITIM YERLERİNE
 

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 30/9/2020 tarihli 57794147 sayılı yazıda, "kapasite raporu süresinin DİR izin sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı" hususunda mevzuatta net bir hüküm bulunmadığından, uygulamada birliğin sağlanması ve hatalı işleme sebebiyet verilmemesi açısından konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 28/3/2021 tarihli ve 62645038 sayılı yazıda özetle, 2016/9-1 sayılı Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları'nın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin talepleri doğrultusunda kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin teorik olarak hesaplanan azami üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler." hükmünden kapasite raporlarının firmaların mevcut üretim kapasitelerini gösterdiğinin anlaşıldığı, kapasite raporunun geçerlilik süresi ile dahilde işleme izin belgesinin süresi arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığından, belge müracaatı sırasında geçerli olan kapasite raporundaki kullanım ve fire oranları dikkate alınmak suretiyle belge tanzim edilmekte olduğu, firmanın geçerli bir kapasite raporunun olmasının yeterli olarak değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, Dahilde İşleme İzninin düzenlenebilmesi için firmanın geçerli bir kapasite raporunun olup olmadığının kontrol edilmesi, ancak izin süresinin kapasite raporunun geçerlilik süresine göre belirlenmemesi hususunda gereğini rica ederim.
 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc