Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 04.08.2021 tarihli ve 66057778 sayılı yazısı (Fire ve Kullanım Oranları)

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 04.08.2021 tarihli ve 66057778 sayılı yazısı (Fire ve Kullanım Oranları)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüğü (Uludağ)

Sayı : E-10615403-451.01-00066057778
Konu : Fire ve Kullanım Oranları

04.08.2021 / 66057778
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ticaret Bakanlığı-İhracat Genel Müdürlüğü'nün 14/06/2021 tarihli ve 64696851 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; “Dahilde İşleme İzin belgelerinin düzenlenme aşamasında; firmaların fire ve kullanım oranlarını 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları ancak yapılan incelemelerde fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edildiği bu nedenleTekstil ve Konfeksiyon sektöründe bundan sonra düzenlenecek tüm belgelere Genelgede yer alan yukarıdaki hükümle ilgili konuya bir kez daha dikkat çekilebilmesini teminen “İş bu belge kapsamında üretilecek ürünler için verilen fire ve kullanım oranları, 2015/2 sayılı Genelgeye göre verilebilecek azami oranlar olup, üretim aşamasında gerçekleşen değerlerin bu oranların altında kalması durumunda anılan Genelgenin 8. maddesinde de yer aldığı üzere kapatma işlemlerinin bu oranlar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik belgenin revize edilmesi firmanın sorumluluğundadır.” özel şartının konulmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Firmaların ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak üzere 14/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapmalarına olanak sağlanmıştır.

Ayrıca, taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelerde de yeniden bir yazışmaya gerek kalmaksızın Bölge Müdürlüklerince taahhüt hesabı açılarak yeni duruma göre kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, konunun üyelerinize duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Hüseyin ŞANVERDİ
Bölge Müdürü

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

 
 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc