Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66041248 sayılı yazısı (01.07.2021 Tarihli ve 65241409 Sayılı Yazınız)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66041248 sayılı yazısı (01.07.2021 Tarihli ve 65241409 Sayılı Yazınız)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-180.09-00066041248
Konu : 01.07.2021 Tarihli ve 65241409 Sayılı Yazınız

05.08.2021 / 66041248
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 01.07.2021 tarihli ve 65241409 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 2 nci maddesinde, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu minvalde, mezkur Karar çerçevesinde ilave gümrük vergisine tabi ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olup A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmek istenen eşyadan mezkur verginin tahsil edilmemesi için yükümlülerce tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile eşyanın tercihli menşeinin tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc