Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66119313 sayılı yazısı (Elektronik Teminat Mektupları)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66119313 sayılı yazısı (Elektronik Teminat Mektupları)


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-80571967-157.01-

Konu :Elektronik Teminat Mektupları

 

05.08.2021 / 66119313

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :07.11.2019 tarihli ve 49204751 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile, elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” gönderilmiş ve E-Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemlerin ilgili memur ve idare amiri tarafından olmak üzere "işlem onayı" ve "işlem kabulü" şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve işlem kabulünden sonra tahakkukun sonlandırılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; henüz işlemleri tamamlanmamış e-teminat mektupları ile ilgili olarak gümrük idareleri tarafından bankalara veya ilgili diğer kurumlara yönlendirmeler yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, gümrük idaresince kabul edilen bir teminat mektubunun iadesi veya tazmini söz konusu olduğunda "Gümrük İşlem Bilgileri" alanında ‘İşlem Yap’ seçeneğinin seçilmesi ile birlikte yapılacak işlemler ‘TAM_IADE_TALEP_ONAY, KISMI_IADE_TALEP_ONAY, TAM_TAZMIN_TALEP_ONAY, KISMI_TAZMIN_TALEP_ONAY’ şeklinde sıralanmaktadır.

Uygun seçeneğin seçilmesi, açıklama alanının doldurulması, kısmi iade (KISMI_IADE_TALEP_ONAY) veya kısmi tazmin (KISMI_TAZMIN_TALEP_ONAY) durumlarında kısmi iadesi veya kısmi tazmini yapılacak teminat tutarının ‘Tutar’ alanına yazılması sonrasında ilgili memur tarafından iadesi uygun görülen teminat mektubu için yapılacak işlemin yetkili idare amirinin onayına gönderilmesi ve yetkili amir tarafından onaya gönderilen işlem niteliğine göre ‘TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP” işlemlerinden biri seçilerek işlemin tamamlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, teminat mektubunun iadesi veya tazmini ile ilgili olarak gümrük idaresince yapılan işlemlere ilişkin bildirimlerin sistem aracılığıyla muhatap bankaya iletilmesi için işlemlerin yetkili amir tarafından kabul işlemi yapılarak sonlandırılması gerekmekte olup gecikme ve aksamaların önlenmesini teminen bahsi geçen uygulama kılavuzuna uygun şekilde işlem tesis edilmesi yönünde gerekli özenin gösterilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Leman ÇAKIR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc