Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2022 tarihli 77380939 sayılı yazısı (Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri Hk )

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2022 tarihli 77380939 sayılı yazısı (Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri Hk )


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-102.99-00077380939
Konu : Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının
            Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu
            İşlemleri Hk

18.07.2022 / 77380939
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
(Kemeraltı Cad. No:35 K:1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı, 34425, Tophane/İSTANBUL)

İlgi: 7/7/2022 tarihli, 3375-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup ilgi yazınızın ilgi (b)’sinde yer alan 17.6.2022 tarihli 2993-BU sayılı yazınızın Bakanlığımız evrak kayıtlarından İhracat Genel Müdürlüğüne gönderildiği bilgisi edinildiğinden, ‘DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri’ yönüyle değerlendirilmesini teminen ilgi yazınız, anılan Genel Müdürlüğe iletilmiştir.

Ayrıca, ilgi yazınızda, konu bölümünde ‘Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu’ belirtilmesine karşın özet beyanın muayeneye hazırlanmasının kimin tarafından yapılacağının genellikle sorun teşkil ettiği, taşımacıların genellikle bu sorumluluğu üstlenmediği belirtilerek konunun tekrar ele alınarak değerlendirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere özet beyan eksikliği ve fazlalığı ile ilgili olarak sorumluluk, Gümrük Kanununun 237 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda özet beyan eksiklik ve fazlalıklarında özet beyanı veren kişi sorumludur. Bu kişinin tespit edilememesi halinde de sorumlu, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişidir.

Yine ilgi yazınızda özet beyan aşamasında emniyet ve güvenlik amacıyla yapılan risk analizi sonucunda fiziki kontrole tabi tutulan eşya ile ilgili sorumluluk kastediliyorsa, buna ilişkin olarak 5.1.2017 tarihli 21473628 sayılı yazımızla Derneğinize bildirimde bulunulmuştur.

Bununla birlikte, belirtilen durumlar haricinde ilgi yazınızda genellikle sorun teşkil ettiği belirtilen hususun; ilgili gümrük müdürlüğü, beyanname, özet beyan, taşıma senedi numaraları ve benzeri bilgiler muvacehesinde konunun 1 seri no.lu Varış Öncesi Beyan Tebliği kapsamında olup olmadığını da içerir somut örneklerle açıklanması ile sorun teşkil ettiği belirtilen hususa müstenit uygulamada ve sistemde yapılan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi durumunda ayrıca değerlendirme yapılabilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

Ozan DİRİÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc