Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.01.2023 tarihli ve 81647783 sayılı yazısı (ÖTV Matrahının Beyanı)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.01.2023 tarihli ve 81647783 sayılı yazısı (ÖTV Matrahının Beyanı)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.01-00081647783
Konu : ÖTV Matrahının Beyanı

06.01.2023 / 81647783
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 04.03.2022 tarihli ve E-85593407-156.01-00072486352 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle; ÖTV'ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, ÖTV matrahının 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlarda, malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV'den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, BİLGE programında, mükerrer KDV hesaplanmadan işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup; bu kabil matrah unsurlarının, BİLGE programında, “Kalemler” ekranında, “Finansal Bilgiler” sekmesinde, “Yurtiçi giderler” alanında, “KDV İçeren Giderler Top.” kutucuğunda beyan edilmesi durumunda, sistemde anılan kutucuğa girilen giderler KDV matrahına dahil edilmeyerek ÖTV matrahına ilave edilecektir.

Bu itibarla, 3065 sayılı KDV Kanununun “İthalatta matrah” başlıklı 21 inci maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil unsurlar ile ilgili olarak; KDV'li olarak düzenlenip bu şekilde ödenen faturalarının, ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınmalarını teminen, “KDV İçeren Giderler Top.” kutucuğunda beyan edilmesi (KDV hariç tutar) gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc