Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.01.2023 tarihli ve 81873396 sayılı yazısı (İstisnai Kıymetle Beyan Formu)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.01.2023 tarihli ve 81873396 sayılı yazısı (İstisnai Kıymetle Beyan Formu)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-106.05-00081873396
Konu : İstisnai Kıymetle Beyan Formu

12.01.2023 / 81873396
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.01.2023 tarihli ve 81746011 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formunun 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alınmasına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 11.01.2023 tarihli ve 81812884 sayılı yazıda;

"1- BİLGE Sisteminde kontrol, işlem ve onay yetkisi ile yetkilendirilecek Bölge Müdürlüğünüz personelince Tek Pencere Portal Sisteminde yükümlüsünce onaya sunulan İstisnai Kıymetle Beyan Formları ile ilgili kabul, güncelleme ve onay işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca Bölge Müdürlüğünüzce söz konusu başvurunun onaylanması neticesinde oluşacak 23 haneli belge numarası ile BİLGE Sistemi E-Belge modülünde bağlantınız Gümrük Müdürlüğünce görüntüleme işlemi yapılabilecek olup Gümrük Müdürlüğü ile ayrıca bir yazışma yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

2- 2023/3 Sayılı Genelge ile sadece Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu izin talebi TPS kapsamına alınmış olup, mezkur Tebliğin Ek-2 formu kullanılarak verilen tamamlayıcı beyanların elektronik sisteme alınması için yapılan çalışmalar devam etmektedir.

3- İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülmüş ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların geçerliliği devam etmekte olup, bu kapsamdaki izin talebi başvurularının en geç 01.03.2023 tarihine kadar Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce yenilenerek elektronik sisteme aktarılması gerekmektedir.

4- Royalti veya lisans ücretleri beyanı ile sınırlı olmaksızın, Gümrük Yönetmeliğinin 53 ncü maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında yapılan tüm "istisnai kıymetle beyan" izin talebi başvurularının 2023/3 Sayılı Genelge’de bahsedildiği şekilde Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

5- 2023/3 Sayılı Genelgede belirtildiği üzere Tek Pencere Sisteminde oluşacak 23 haneli belge ID gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yükümlüsünce beyan edilecektir." denilmektedir.

Bilgileri ile üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Deneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc