Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 04.05.2023 tarihli ve 85092710 sayılı yazısı (TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 04.05.2023 tarihli ve 85092710 sayılı yazısı (TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-163.99-00085092710

Konu : TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin
Sonradan Verilmesi

04.05.2023 / 85092710
DAĞITIM YERLERİNE

12/8/2022 tarihinde İslamabad’da imzalanan, 7436 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 24/3/2023 tarihli ve 6994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması (Anlaşma), 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

24/4/2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca, Anlaşma kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanacak ürünlerin tercihli menşei bir örneği Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin ibrazıyla tevsik edilmektedir.

Ülkemizce düzenlenecek TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden gerçekleştirilecek olup, TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin önümüzdeki günlerde MEDOS’a aktarılması öngörülmektedir.

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 1 Mayıs 2023 ile TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin MEDOS’a aktarılacağı tarih arasında kalan dönemde Türkiye’den Pakistan’a ihraç edilen ve Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanmaya ehil eşyaya ilişkin olarak belgenin MEDOS’a entegrasyonunun tamamlanmasının ardından Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak “Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) meşruhatı tatbik edilmek suretiyle, sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Ankara-Bursa-İzmir-İstanbul-Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine
 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc