İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7543)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7543)


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7543

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7449 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2023

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve ekli (1) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.

(2) Ekli (1) sayılı tabloda yer alan eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler de uygulanır.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan eşyanın ekli (2) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşya hariç olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.

(2) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan eşyadan ekli (2) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilenlerin Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülük uygulanır.

(3) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan dipnotlar (ülke bazlı olanlar hariç), bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalat için de geçerlidir. Ancak, aynı Kararın eki (II) sayılı listede yer alan dipnotlar kapsamındaki gümrük vergisi oranı ile bu Karar kapsamındaki Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli (III) sayılı listede yer alan ve ekli (3) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ekli (3) sayılı tabloda yer alan eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler de uygulanır.

MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli (IV) sayılı listede yer alan ekli (4) sayılı tabloda GTİP'leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.

MADDE 5- (1) Aynı Kararda, nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilen eşyaya uygulanan gümrük vergisi oranları, eşyanın bu Karara istinaden aynı kapsamda ithal edilmesi halinde aynı oranda uygulamr.

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc