Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.09.2023 tarihli 88904478 sayılı yazısı (Hız kontrol-Inverter-Frekans Konvertörü, Motor Sürücüler hk)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.09.2023 tarihli 88904478 sayılı yazısı (Hız kontrol-Inverter-Frekans Konvertörü, Motor Sürücüler hk)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-663.05[GGM-İR4366]-

Konu :390-İR-B/09-16.08.2023

11.09.2023 / 88904478
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamının 30.01.2023 tarihli, 82167635 sayılı Onayı uyarınca, Yılmaz Redüktör Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fonksiyonel Akıllı Teknolojiler ve Endüstriyel Kontrol Anonim Şirketi ve Dac-El Elektrik Elektronik Sis. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin "Hız kontrol-Inverter-Frekans Konvertörü, Motor Sürücü" gibi isimler ile 8504.40.84.90.00 GTİP'inden yapmış oldukları ithalat işlemlerinin GTİP yönünden incelenmesi, araştırılması ve gerekirse soruşturulması kapsamında, Ticaret Başmüfettişi Yaşar BALTACI tarafından 16.08.2023 günlü 390-B/09 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu Rapor'da "AC FREKANSLI SÜRÜCÜ İNVERTÖR, AC SERVO SÜRÜCÜ İNVERTÖR, ELEKTRİK STATİK KONVERTÖRLERİNDEN İNVERTÖRLER KOMPLE TEFERRUATI İLE)(SERVO MOTORLAR İLE BİRLİKTE KULLANILMAKTADIR), İNVERTÖR vb." ticari tanımlarla 8504.40.84.90.00 GTİP' inde (korelasyon ile 8504.40.85.90.00) beyan edilerek serbest dolaşıma sokulan eşyaların; AC veya AC Servo Motor Sürücüleri olduğu,

Redresör ve invertör katmanlarından oluşan eşyanın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin 11.04.2023 tarihli Analiz Raporunda da belirtildiği üzere tasarım amacının 3 fazlı alternatif akım motorlarının (indüksiyon motoru) devir-tork kontrolünü sağlamak olduğu, motor sürücüsü olarak çalışan eşyanın, motora uygulanan alternatif akımın frekans ve gerilim değerini değiştirme kabiliyetine sahip olduğu,

Alternatif akım motorlarının devrini belirleyen uygulanan işaretin frekansı olup, tork ayarı için de motora uygulanan işaretin gerilim değerinin ayarlanması gerektiği, eşyanın, motoru sürerken motora uyguladığı işaretin frekansını ve bu değere bağlı gerilimini değiştirebildiği, eşyanın bu işlemi yaparken girişine uygulanan alternatif akım (AC) işareti veya eşdeğer doğru akım (DC) işareti bir doğrultma katından geçirerek (DC işaret için bu katta işlem uygulanmaz) invertör katında frekans/gerilim ayarlaması yaparak motora uyguladığı, şebeke işareti AC olduğundan, eşyanın invertör özelliklerinden yararlanmak için eşyanın girişinde doğrultma katı kullanımının zorunlu olduğu,

Bu açılardan bakıldığında, eşyanın asli işlevinin frekans ve gerilim ayarlaması yaparak alternatif akım motorunu sürmek olduğu anlaşıldığından, eşyanın esas fonksiyonu itibariyle Gümrükler Genel Müdürlüğü Tebliği (4 seri nolu) eki Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde yer alan alternatif akım konvertörü olduğu ve 8504.40.90.90.19 (Korelasyon: 8504.40.95.90.19) GTİP'inde yer alması gerektiği mütalaa edilmektedir."

Görüşüne yer verilmiştir.

Bilgileri ile konuya ilişkin olarak müteyakkız olunması ve mer'i mevzuat hükümlerinin uygulanması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri.

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc