İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32)


Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nin Ek-1’indeki tabloda yer alan 97, 98, 99, 100, 104, 107 ve 109 sıra numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nin Ek-1’indeki tabloda yer alan 979899100104107 ve 109 sıra numaralı satırlar  Yukarıdaki Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekilleri aşağıdadır.

 

       
97. 7228.10.20.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) TS EN ISO 4957
Takım Çelikleri
 

TS EN 10130
Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

98. 7228.10.50.00.00 Dövülmüş
99. 7228.10.90.00.00 Diğerleri
100. 7228.30.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar
104. 7228.30.69.00.00 Çapı 80 mm .den az olanlar
107 7228.40.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar
109. 7228.50.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar
       

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc