Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2024 tarihli ve 93763028 sayılı yazısı (Elektrikli mini go-kart cinsi eşyanın tarife sınıflandırması hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2024 tarihli ve 93763028 sayılı yazısı (Elektrikli mini go-kart cinsi eşyanın tarife sınıflandırması hk.)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01

Konu :…. Şti

04.03.2024 / 93763028
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 17.01.2024 tarihli ve E-63721428-755.02.07-00093072156 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün yazısından bahisle Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli, 06.08.2021 tarih ve … sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında 8703.80.10.00.00 G.T.İ.P'inde beyan edilen "CS 921-Race Car Kit Citymate (elektrikli mini go-kart)" cinsi eşyanın G.T.İ.P numarasının 9503.00.10.19.19 olabileceği hususunun araştırılmasının istenildiği iletilerek, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2) eki Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarında 87. fasılda araç olarak mı yoksa 95. fasılda oyuncak olarak mı değerlendirileceği konusunda tereddüt oluştuğundan bahisle görüşümüz sorulmaktadır.

İlgi yazınızda bahse konu eşyanın özelliklerinin;

"Citymate Race Car:

- Ayak frenine ek olarak aracı aniden durdurmayı ve hatta drift yapmayı sağlayan mekanik bir el frenine sahiptir.

- Ayarlanabilir gövde ve direksiyon sayesinde 130 -190 cm aralığında farklı boylarda sürücüler tarafından kullanılabilir.

- Mini Robot Uygulaması ile telefondan araca bağlanarak performansını ölçebilir, farklı sürüş modları seçilebilir ve diğer tüm fonksiyonları kullanabilir.

- Diğer Gokartlardan farklı olarak, Citymate Race Car fren pedalına iki kere basıldığında geri gidebilme özelliğine sahiptir.

- Saatte 20 km'lik azami sürat ve 10-15 km'lik azami menzile sahiptir, hem çocuklar (8+) hem de yetişkinler için tasarlanmıştır. Tecrübesiz sürücüler (çocuklar) için ebeveynler tarafından maksimum hız sınırlandırabildiğinden herkes güvenli bir hızda sürüş yapabilir.

- 3 Sürüş Modu: Tecrübenize bağlı olarak 3 sürüş modu arasında seçim yapabilirsiniz. Maksimum hız Acemi modu için 8 km/saat, Standart mod için 15 km/saat ve Spor modu için 20 km/saat dir.

- 20km/Saat Hız:0'dan 20 km/saat hıza saniyeler içinde ulaşabilir.

- 500 Watt x 2 motorla güçlendirilmiş, maximum hız 20km/s

- 10-15 km menzil kapasitesine ve saatte 20 km hız yapabilme özelliğine sahiptir.

- 10 inch şişme lastikleri sayesinde konforlu ve rahat bir sürüş sağlamaktadır.

- Geri Vites Hız Sınırı:3 km/h" olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere TGTC'de, elektrik motorundan tahrikli, 4 tekerlekli binek tipte taşıtlar 87.03, 87.11 veya 95.03 tarife pozisyonlarında sınıflandırılabilmektedir.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde 87.03 tarife pozisyonuna ait açıklama notlarında; "Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

(2) Diğer araçlar

(a) Binek otomobilleri ( örneğin; yarış arabaları, spor arabaları, limuzin, taksi)

(b) Ambulans, cenaze arabası, hapishane minibüsü gibi özel nakliye araçları

(c) Motorla mücehhez karavanlar (içinde oturulup yatılan arabalar gibi) özellikle ikamet için düzenlenmiş (uyku, yemek pişirme, tuvalet işleri vb.)

(d) Motorlu araba tipi direksiyon sistemine sahip, boru şasili dört tekerlekli motorlu taşıtlar. (örn; Ackerman prensibine göre çalışan direksiyon sistemi) vardır…" denilmiştir.

Anılan İzahnamenin 87.11 tarife pozisyonu açıklama notlarında; "… Alışılagelmiş motosiklet tipine ilaveten bu pozisyon küçük tekerlekleri ve aracın ön ve arka kısımlarına eklenen yatay platformları olan küçük motosikletleri, hem motor hem de pedal sistemi olan mopedleri ve yardımcı motorları olan bisikletleri içerir…

Bir veya daha fazla elektrik motorla çalışan bu pozisyonda yer alan motosikletler "Elektrikli Motosiklet" olarak tanımlanır. Bu motosikletler elektrik motorlarına güç sağlayan elektrik akümülatörü içerir. Fişli motosikletlerin elektrik akümülatörleri prize takılarak veya şarj istasyonları vasıtasıyla şarj edilebilirler.

Motosikletler sürücüyü hava şartlarından korumak için teçhizatlı ya da sepetli olabilirler…

Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

(a) İnsan taşımaya mahsus olup boru şasisi ve motorlu araba tipi direksiyon sistemleri (ör; Ackerman prensibine göre çalışan direksiyon sistemi) olan dört tekerlekli motorlu taşıtlar (87.03 pozisyonu)…" hususları kayıtlıdır.

Öte yandan, ulusal mevzuatımızda henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte, Gümrük Birliği kapsamında AB ile Kombine Nomanklatürün yeknesak uygulanması taahhüdümüz kapsamında bağlayıcı bulunduğu değerlendirilen, 16.09.2022 tarihli ve C356/2 sayılı AB Resmi Gazetesinde duyurulan açıklama notunda; "8711 60 10 Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

Bu alt pozisyon; a) Yardımcı bir elektrik motoruyla pedal yardımı modu, b) Tam pedal modu (elektrik motorunun herhangi bir yardımı olmadan) veya c) tam elektrikli motor modu arasından seçilebilen farklı "sürüş modları" sunan pedallı-elektrikli tekerlekli taşıtları kapsar. Modlar, örneğin bisiklet gidonuna monte edilen bir kontrol ünitesi veya bir cep telefonu uygulaması aracılığıyla değiştirilebilir.

8711 60 90 Diğer

8711 60 10 alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu, gerekli değişiklikler yapılarak, yardımcı elektrik motorlu, pedal destekli tekerlekli taşıtlara uygulanır." denilmiştir.

Diğer taraftan NY N319331 no.lu ABD kararında; "yaklaşık 55,9 × 33,5 × 23,6 inç boyutlarında ve yaklaşık 113 lbs ağırlığında, 220 lbs'ye kadar tek bir yolcu taşıyan, bir adet tekli koltuk, emniyet kemeri, kolonlu direksiyon, boru şasi, tampon, ön tekerlekler, elektrik bağlantı noktaları, pedallar, far, hoparlör, arka spoyler, montaj aletleri ve kullanım kılavuzu ile donatılmış, 2 adet 500 Watt'lık elektrik motoruyla çalışan, "ECO modu", maks. hız: 5 mil/saat; "STRADA modu", maks. hız: 11 mil/saat; "SPOR modu", maks. hız: 17,4 mil/saat; ve "CORSA modu" maks. hız: 23 mil/saat olamk üzere dört hız modu bulunan, tek bir şarjla 15,5 mil kadar giden" Ninebot GoKart Pro tanımlı, benzer bir eşyanın 8711.60 AS kodunda değerlendirildiği görülmüştür. Söz konusu kararda, eşyanın 14 yaş üstü çocuklar için uygun olduğu, 16 yaş altı için ebeveyn gözetiminde kullanımın önerildiği ve üzerinde durmanın ileri motor beceriler gerektirdiğinden bahisle oyuncak niteliğinde olmadığının düşünüldüğü ifade edilmiştir.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 95.03 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında:

"Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

(A) Tekerlekli oyuncaklar.

Bu oyuncaklar, genellikle pedallar, el manivelaları veya bir zincir ya da çubukla gücü tekerleklere aktaran diğer basit araçlar yardımıyla veya bazı skuterlerde olduğu gibi kişinin ayağını zeminin aksi yönüne direkt olarak basması ile ileri doğru yürütülmeye mahsus olarak dizayn edilir. Tekerlekli oyuncakların diğer tipleri ise başka bir kimse tarafından basitçe çekilebilir veya itilebilir ya da bir motor vasıtasıyla sürülebilir.

Bu oyuncaklara aşağıdakiler dahildir:

(1) 87.12 pozisyonundaki bisikletler hariç olmak üzere, çocukların üç tekerlekli bisikletleri ve benzerleri.

(2) Gençler ve yetişkinlerin yanı sıra çocuklar tarafından da kullanılmak üzere tasarlanmış, ayarlanabilen veya ayarlanamayan direksiyon milli ve iki veya üç dolma veya şişme tekerlekli skuterler.

Bunlar bazen bisiklet tipi gidon, arka tekerlekte el veya ayak freni ile donatılmıştır.

(3) Hayvan şekillerinde olan pedallı veya elle çalışan tekerlekli oyuncaklar.

(4) Sıklıkla minyatür spor arabaları, jipler, kamyonlar, vb. şeklinde olan pedallı arabalar.

(5) El manivelaları ile sürülen tekerlekli oyuncaklar.

(6) Çocukların binebilmesi için yeterli büyüklükte olan ve başkaları tarafından itilmek veya çekilmek üzere tasarlanmış diğer tekerlekli oyuncaklar (mekanik transmisyon tertibatı bulunmayan).

(7) Motorlu çocuk arabaları..." denilmiştir.

Buna ilaveten, " Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar" eşya tanımına ait 9503.00.10 KN koduna ilişkin AB açıklama notları; "Bu alt pozisyon, aşağıda verilen sınırları aşmamak koşuluyla, "dört tekerlekli taşıtlar" olarak adlandırılan, çocuklar tarafından sürülebilecek şekilde dizayn edilmiş içten yanmalı pistonlu motorlar ile çalışan tekerlekli oyuncakları kapsar:

- hızları saatte 20 km.yi aşmayan

- net ağırlıkları 50 kg.ı geçmeyen

- silindir kapasitesi 49 cm3'ü aşmayan

- tek hız geçişli

- sadece bir tane arka tekerlek fren sistemi olan.

Bu alt pozisyonda sınıflandırılan tekerlekli oyuncakların birçoğunun aksine, "dört tekerlekli taşıtlar" engebeli araziler için dizayn edilmiştir.

Yukarıda belirtilen kriterlerden bir tanesinin sağlanmadığı durumlarda "dört tekerlekli taşıtlar"ın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılması gerekir…" hükmünü amirdir.

Yukarıda kayıtlı mevzuat hükmü, "çocuklar tarafından sürülebilecek şekilde dizayn edilmiş içten yanmalı pistonlu motorlar ile çalışan dört tekerlekli taşıtlar" hakkında düzenleme getirdiğinden, söz konusu kriterlerin inceleme konusu elektrik motorlu-pedallı eşya için doğrudan yol gösterici nitelikte olmadığı değerlendirilmekle birlikte; 95.03 tarife pozisyonu kapsamında değerlendirilecek olan dört tekerlekli taşıtların özellikle "çocuk için dizayn edilmiş" olması gerektiği kanaatini oluşturmaktadır.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüğünüzce ilgi yazınızda sağlanan bilgiler çerçevesinde, "CS 921-Race Car Kit Citymate (elektrikli mini go-kart)" tanımlı eşyanın; Ackerman prensibine göre çalışan direksiyon sistemi gibi binek otomobil tipi direksiyon sisteminin mevcut olması durumunda 87.03, aksi halde 87.11 tarife pozisyonunda değerlendirilmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc