İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8691) (V sayılı listede değişiklik)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8691) (V sayılı listede değişiklik)


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8691

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2024

 

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listede yer alan 0.2543, 0.2930, 0.2932, 0.2990, 0.3534, 0.3559, 0.3564, 0.3577, 0.3580, 0.3611, 0.3618, 0.4644, 0.4645, 0.4757, 0.5263, 0.5818, 0.5920, 0.6109, 0.6241, 0.6242, 0.6244, 0.6259, 0.6263, 0.6347, 0.6370, 0.6476, 0.6563, 0.6564, 0.6634, 0.6769, 0.6774, 0.6857, 0.6874, 0.6893, 0.6934, 0.7121, 0.7259, 0.7456, 0.7598, 0.7649, 0.7704, 0.7788, 0.7975, 0.7994, 0.8176, 0.8178, 0.8462 seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı Listede yer alan eşyadan Ek-l’de belirtilenlere ait satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı Listeye Ek-2’de yer alan eşya eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

GTP KAYIT
NO
SERİ NO DİPNOT EŞYA TANIMI GV(%) GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2818.10.91 20 0.5110 * Oksitler olarak hesaplandığında ağırlıkça,
— %92 veya daha fazla fakat %98,5'ten az alüminyum oksit,
— %2 (± %1,5) magnezyum oksit,
— %1 (± %0,6) itriyum oksit,
— %3 (± %2,2) lantan oksit veya %2 (±% 1,2) lantan oksit ve neodimyum oksit
içeren ve toplam ağırlığının %50'sinden azı 10 mm'den büyük parçacık boyutuna sahip olan, mikro kristal yapıya sahip olan, alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1), magnezyum alüminat (CAS RN 12068-51-8) ve itriyum, lantan ve neodimyumun nadir toprak alüminatlarından oluşan sinterlenmiş korundum.
0 31.12.2025
2912.19.00 20 0.8073 *, a Parfüm veya farmasötik ara maddelerin üretimi için ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip akrilaldehit (CAS RN 107-02-8). 0 31.12.2025
2933.39.99 63 0.8527 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip l-Metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4). 0 31.12.2028
2933.69.80 55 0.5131 *, a Pestisit dışındaki sektörlerde teknik koruyucuların üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0). 0 31.12.2025
2933.79.00 23 0.8354 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)- 2-Amino-3-[(S) -2-oksopirrolidin-3-il]propanamid hidroklorür (CAS RN 2628280-48-6). 0 31.12.2027
2933.99.80 64 0.8359 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,2S,5S)-3-[(S) -3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifloroasetamido)bütanoil]-6,6-dimetil-3-azabisiklo[3. l.0]heksan -2- karboksilik asit (CAS RN 2755812-45-2). 0 31.12.2027
3603.50.00 10 0.7318 * —Toplam maksimum uzunluğu 15,5 mm veya daha fazla olan fakat 29,4 mm'den fazla olmayan ve
— pim uzunluğu 6,4 mm veya daha fazla fakat 12,6 mm'den fazla olmayan
gaz jeneratörleri için ateşleyiciler.
0 31.12.2028
3811.21.00 29 0.5727 *, a Yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan, ağırlıkça:
— %25 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan kalsiyum C16-24 alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 70024-69-0),
— %30 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan mineral yağları içeren
katkı maddesi.
0 31.12.2027
3811.21.00 48 0.6435 *, a — Aşırı bazik (overbased) magnezyum (C20-C24) alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 231297-75-9) içeren,
— ağırlıkça %25'ten fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar içeren,
— toplam baz numarası 350'den fazla fakat 450'den fazla olmayan
yağlama yağlarının veya yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan katkı maddeleri.
0 31.12.2024
3812.39.90 85 0.8366 * Stearik asit metil esteri ile l-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolün (CAS RN 300711-92-6) reaksiyon ürünü olan, ağırlıkça %90'dan az saflıkta ışık stabilizatörü. 0 31.12.2027
3902.10.00 40 0.4591 * — Gerilme mukavemeti 32-77 MPa olan (ASTM D638 metoduna göre belirlenmiş),
— bükülme mukavemeti 50-105 MPa olan (ASTM D790 metoduna göre belirlenmiş),
— erime akış hızı (MFR) 5-15 gr/10 dk.'da 230 °C/2,16 kg olan (ASTM D 1238 metoduna göre belirlenmiş),
— polipropilen ağırlığı %40 veya daha fazla olan fakat %80'den fazla olmayan,
— fiberglas ağırlığı %10 veya daha fazla olan fakat %30'dan fazla olmayan,
— mika ağırlığı %10 veya daha fazla olan fakat %30'dan fazla olmayan plastikleştirici içermeyen polipropilen.
0 31.12.2024
3920.62.19 32 0.4520 * — Akrilik bazlı organik madde ile kaplanmış olsun olmasın her iki yüzünün kalınlığı 7 nm veya daha fazla fakat 80 nm’den fazla olmayan ya da 7 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan,
— yüzey gerilimi 36 Dyne/cm veya daha fazla fakat 39 Dyne/cm’den fazla olmayan veya ikinci tabakası PET olan ve diğer tabakaları florin reçine içeren 3 veya 4 şeffaf tabakaya sahip,
— ışık geçirgenliği % 70'ten fazla olan,
— bulanıklık değeri % 1,3'den fazla olmayan,
— toplam kalınlığı 10 µm veya daha fazla fakat 350 µm'den fazla olmayan,
— genişliği 800 mm veya daha fazla fakat 1.600 mm’den fazla olmayan
şeffaf poli(etilen tereftalat) film.
0 31.12.2028
3921.90.55 70 0.8291 * Polietilen tereftalat destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisülfon tabakasından oluşan membran:
—toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm'den fazla olmayan,
—toplam ağırlığı 109 gr/m2 veya daha fazla fakat 114 gr/m2,den fazla olmayan.
0 31.12.2026
4411.12.92 10 0.8372 * —Kalınlığı 2,20 mm veya daha fazla olan fakat 2,80 mm'den fazla olmayan,
—yoğunluğu 0,95 g/cm3 veya daha fazla olan,
—verniklenmiş veya her iki yüzü melamin folyo ile kaplanmış,
—1.300 mm x 1.100 mm veya daha küçük boyutlarda
sunta/lif levha.
0 31.12.2027
8479.89.97 28 0.8123 *, a Frenleme ve tam elektronik fren kontrolü sırasında motorlu taşıtların rejeneratif frenlenmesini sağlamak üzere hidrolik basıncın anında üretilmesi için entegre elektrikli fren ünitesi:
—elektronik fren yardımcıları,
—fırçasız elektrik motoruyla tahrikli hidrolik ünite,
—fren hidroliği deposuna sahip,
hibrit binek otomobillerin imalinde kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2025
8501.31.00 50 0.5577 * DC motorları, fırçasız:
—dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen,
—besleme gerilimi 4 V veya daha fazla olan ancak 16 Voltu geçmeyen,
—çıkış gücü 20 °C'de 200 W veya daha fazla olan ancak 750 W'ı geçmeyen,
—torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm'yi geçmeyen,
—devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3.100 rpm'yi geçmeyen,
—kasnağı olsun ya da olmasın,
—elektronik hidrolik direksiyon sensörü/kontrol modülü olsun ya da olmasın.
0 31.12.2027
8501.31.00
8501.32.00
55
40
0.5978 * Aşağıdakileri içeren el aletlerinin çalıştırılması, çim biçme makinaları veya ev aletleri için kullanılan komütatörlü veya komütatörsüz DC motor:
—dış çapı 24,2 mm veya daha fazla olan ancak 140 mm'den fazla olmayan,
—anma hızı (rated speed) 3.300 rpm veya daha fazla olan ancak 26.200 rpm'den fazla olmayan,
—anma besleme gerilimi (rated supply voltage) 3,6 V veya daha fazla olan ancak 230 V'dan fazla olmayan,
—çıkış gücü 37,5 W veya daha fazla olan ancak 2.400 W'dan fazla olmayan,
—serbest yük akımı (free load current) 20,1 A'den fazla olmayan,
—maksimum verimi %50 veya daha fazla olan.
0 31.12.2024
8501.31.00 58 0.4731 *, a Aşağıdaki özelliklere sahip sürekli uyarımlı DC motor:
—montaj flanşı dahil dış çapı 27 mm veya daha fazla olan ancak 90 mm'yi geçmeyen,
— anma hızı 25000 rpm'yi aşmayan,
— çıkışı 45 W veya daha fazla olan ancak 400 W'ı geçmeyen ve
—besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 50 V’u geçmeyen,
—çok fazlı sargı olsun veya olmasın,
—sürücü diski olsun veya olmasın,
—karterli olsun veya olmasın,
—vantilatörlü olsun veya olmasın,
—kapak tertibatıyla birlikte olsun veya olmasın,
— güneş dişlisi olsun veya olmasın,
—hız ve dönüş yönü kodlayıcısı olsun veya olmasın,
—çözümleyici tipinde veya Hall etkisi tipinde hız veya dönüş yönü sensörü olsun veya olmasın,
— montaj flanşı olsun veya olmasın,
traktörlerde, hafriyat makinelerinde ve forkliftlerde havalı süspansiyonlu koltukların imalatında veya yüksekliği ayarlanabilen mobilyalar için aktüatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2024
8505.11.10 20 0.7029 * Dikdörtgen, üçgen, kare veya yamuk biçiminde neodim alaşımından yapılmış malzemeler:
—kavislenmiş olsun ya da olmasın,
—köşeleri yuvarlatılmış veya kenarları eğik olsun veya olmasın,
—renkli işaretli olsun ya da olmasın,
—bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın,
—birbirine bağlanmış ve elektriksel olarak birbirinden yalıtılmış segmentlerden oluşsun ya da oluşmasın,
—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen,
—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen,
—kalınlığı 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.
0 31.12.2026
8505.11.10 23 0.5584 * Mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için neodim alaşımı içeren, kavisli dikdörtgen biçiminde çubuklar:
—uzunluğu 15 mm veya daha fazla olan ancak 52 mm'yi geçmeyen,
—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 42 mm'yi geçmeyen,
—bir yüzeyi işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın.
0 31.12.2027
8505.11.10 25 0.7567 * Silindirik şekilli neodim alaşımdan daimi mıknatıslar:
—çentikli,
—bir tarafından içten vidalı olarak delinmiş,
—uzunluğu 97,5 mm ya da daha fazla ancak 225 mm’den fazla olmayan,
—çapı 19 mm ya da daha fazla ancak 25 mm’den fazla olmayanlar,
—yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın.
0 31.12.2024
8505.11.10 28 0.5585 * Halkalar, tüpler, burçlar veya bilezikler şeklinde neodim alaşımı içeren malzemeler:
—dış çapı 45 mm'den fazla olmayan,
—yüksekliği 45 mm'den fazla olmayan,
—yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.
0 31.12.2027
8505.11.10 30 0.3740 * Dikdörtgen şeklinde, yuvarlak olsun veya olmasın, bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, neodim alaşımından kalıcı mıknatıslar:
—dikdörtgen ya da trapez kesitli,
—uzunluğu 140 mm’yi geçmeyen,
—genişliği 90 mm'yi geçmeyen ve
—kalınlığı 55 mm’yi geçmeyen,
veya kavisli dikdörtgen şeklinde:
—uzunluğu 75 mm'yi geçmeyen,
—genişliği 40 mm'yi geçmeyen,
—kalınlığı 7 mm'yi geçmeyen,
—kavis çapı 86 mm'den fazla olan fakat 241 mm'den fazla olmayan
—nikel ya da bakır katmanlı
veya bir disk şeklinde:
—çapı 90 mm'den fazla olmayan
—merkezinde delik olsun ya da olmasın.
0 31.12.2024
8505.11.10 35 0.5948 * Disk şeklinde noedim alaşımından malzemeler:
—çapı 90 mm'den fazla olmayan,
—merkezinde delik olsun ya da olmasın,
—bakır, nikel ve/veya çinko katmanlı,
mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.
0 31.12.2024
8505.19.10 20 0.7789 *,a Bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun veya olmasın, kavisli dikdörtgen şeklinde, aglomere ferritten kalıcı mıknatıs:
—uzunluğu 16,8 mm veya daha fazla olan ancak 110,2 mm'den fazla olmayan,
—genişliği 14,8 mm veya daha fazla olan ancak 75,2 mm'den fazla olmayan,
—kalınlığı 4,8 mm veya daha fazla olan ancak 13,2 mm'den fazla olmayan,
elektromotor rotorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2024
8505.19.90 30 0.5937 * Aglomere ferritten disk şeklinde malzemeler, yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın:
—çapı 120 mm'den fazla olmayan,
—merkezinde delik olan,
mıknatıslanmadan sonra 245 mT ile 470 mT arasında bir remanansa sahip daimi mıknatıs olacak ürünler.
0 31.12.2024
8505.19.90 45 0.7299 * Aglomere ferritten dikdörtgen şeklinde malzeme, eğimli kenarları olsun ya da olmasın:
—uzunluğu 26,85 mm veya daha fazla olan ancak 32,15 mm'den fazla olmayan,
—eni 7,6 mm veya daha fazla olan ancak 9,55 mm'den fazla olmayan,
 —kalınlığı 5,3 mm veya daha fazla olan ancak 5,8 mm'den fazla olmayan,
—ağırlığı 6,1 g veya daha fazla olan ancak 8,3 g'den fazla olmayan, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.
0 31.12.2027
8505.19.90 60 0.7511 * Aglomere ferritten kavisli dikdörtgen şeklinde malzemeler:
—yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın,
—yuvarlatılmış köşeleri olsun ya da olmasın,
—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan,
—eni 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan,
—kalınlığı 1,85 mm ya da daha fazla ancak 15,15 mm'den fazla olmayan, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.
0 31.12.2024
8507.60.00 18 0.7663 *,a Batarya yönetim sistemiyle donatılmış ve denetleyici alan veri yolu ağı arayüzlü lityum-iyon polimer akümülatör:
— 90 veya daha fazla hücreli fakat 192 hücreyi aşmayan 6 modül,
— anma gerilimi 280 V veya daha fazla olan ancak 400 V'u aşmayan,
— Nominal kapasitesi 9,7 Ah veya daha fazla olan ancak 120 Ah'ı geçmeyen,
— Şarj voltajı 110 V veya daha fazla olan ancak 495 V'u geçmeyen ve metal bir muhafaza içinde:
— uzunluğu 1723 mm'yi geçmeyen,
— genişliği 1162,23 mm'yi geçmeyen,
— yüksekliği 395 mm'yi aşmayan,
87.03 pozisyonunda yer alan harici elektrik güç kaynağına takılarak şarj edilebilen taşıt imalatında kullanılmaya mahsus.
1,3 31.12.2024
8507.60.00 29 0.8368 * Dijital kameralarda çalışmaya uygun özel bir mahfaza içinde bulunan ve aşağıdakilere sahip olan, lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi:
— uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan fakat 120 mm'yi geçmeyen,
— genişliği 35 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm'yi geçmeyen,
— yüksekliği 15 mm veya daha fazla olan ancak 45 mm'yi geçmeyen,
— ağırlığı 0,040 kg veya daha fazla fakat 0,085 kg'dan fazla olmayan, ve
— 2.200 mAh'tan fazla olmayan kapasite.
1,3 31.12.2024
8507.60.00 38 0.5548 * Lityum iyon batarya paketlerinin montajı için modüller:
—uzunluğu 298 mm veya daha fazla olan ancak 500 mnı’yi geçmeyen,
—genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan ancak 209 mm’yi geçmeyen, —yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 mm’yi geçmeyen, —ağırlığı 3,6 kg veya daha fazla olan ancak 17 kg’ı geçmeyen,
—gücü 458 Wh veya daha fazla olan ancak 3.510 Wh’ı geçmeyen,
—voltajı 45V 'tan az veya 70 V'tan fazla olan.
1,3 31.12.2024
8507.60.00 83 0.8275 *,a Aşağıdaki özelliklere sahip iyon lityum elektrik akümülatörlerinin montajı için kullanılan modüller:
—uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm'den fazla olmayan, —genişliği 210 mm veya daha fazla ancak 240 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 120 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg'den fazla olmayan,
—kapasitesi 2.500 Ah'den fazla olmayan ve nominal enerjisi 8,4 kW'den az olan,
8703.60, 8703.70, 8703.80 ve 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanıma mahsus.
1,3 31.12.2024
8507.90.80 55 0.8419 *,a Demir alaşımından veya paslanmaz çelikten yapılmış aşağıdaki özelliklerde üst kapak:
— alüminyum ve alüminyum alaşımından mamul parçalar ihtiva etsin veya etmesin,
— polimer malzemeden yapılmış sızdırmazlık elemanları veya diğer elemanları olsun veya olmasın,
— “akım kesme cihazı” ve “tahliye valfı” olsun veya olmasın,
— plastik soketleri olsun veya olmasın,
— dış çapı 17 mm veya daha fazla olan ancak 18 mm'den fazla olmayan,
ya da dikdörtgen:
— uzunluğu 450 mm’yi geçmeyen,
—genişliği 200 mm’den fazla olmayan ve
—yüksekliği 150 mm’den fazla olmayan,
lityum-iyon pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.
1,3 31.12.2024
8544.42.90
8544.60.10
45
10
0.8572 * Yalnızca panelden gelen busbar tellerinin lehim yapmaya gerek duymaksızın mekanik sıkışma ve sabıtleme yöntemiyle bağlantı yapan ve diyotları metal gövdeye yüksek direnç kaynaklama metoduyla bağlı olan, güneş enerjisi sistemi için özel olarak tasarlanmış konnektör:
— 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu 1 plastik muhafazalı ve konnektörlü 2 yalıtımlı bakır kablodan oluşan 1 parçalı sistem veya
— 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu bir plastik mahfaza ve konnektörlü yalıtımlı bakır kablolu 2 plastik mahfazadan oluşan 3 parçalı sistem,
— diyotlar için akımı 3 A veya daha fazla olan ancak 50 A'i geçmeyen,
— kablo uzunluğu 1500 mm'yi geçmeyen,
— maksimum anma gerilimi 1500 V olan.
0 31.12.2028
8714.99.90 50 0.8507 *,a Yağ tamponlu pnömatik yay elemanı şeklinde arka hava şok sönümleyici, bisikletlerin üretiminde kullanılmaya mahsus, elektrikli bisikletler dahil. 0 31.12.2027

 

 

Ek-2

 

GTP KAYIT NO SERİ NO DİPNOT EŞYA TANIMI GV (%) GÖZDEN GEÇİRME
2905.39.95 25 0.8619 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta pinakol (CAS RN 76-09-5). 0 31.12.2028
2912.29.00 65 0.8604 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tereftalaldehit (CAS RN 623-27-8). 0 31.12.2028
2918.99.90 58 0.8623 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7). 0 31.12.2028
2920.90.10 23 0.8641 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,3,2-Dioksatiyolan 2,2-dioksit (CAS RN 1072-53-3). 3,2 31.12.2028
2924.29.70 34 0.8621 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta asetik asit-tert-bütil [(l-aminosikloheksil)metil]karbamat (1/1). 0 31.12.2028
2929.90.00 60 0.8611 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi] etoksi]etoksi]etoksi]etilamino]-2- oksoetoksi]asetil]amino]-N-[4-(hidroksimetil)fenil]-6-[[(4-metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12 -0). 0 31.12.2028
2931.90.00 43 0.8640 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilindiyum (CAS RN 3385-78-2). 0 31.12.2028
2931.90.00 48 0.8649 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Fenoksibenzenboronik asit (CAS RN 51067-38-0). 0 31.12.2028
2931.90.00 58 0.8652 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilgalyum (CAS RN 1445-79-0). 0 31.12.2028
2932.19.00 15 0.8615 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilfuran (CAS RN 534-22-5). 0 31.12.2028
2932.19.00 25 0.8636 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil tetrahidro-2-furankarboksilat (CAS RN 37443-42-8). 0 31.12.2028
2932.19.00 35 0.8605 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difloro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(triflorometil)tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0). 0 31.12.2028
2933.19.90 58 0.8603 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1H-Pirazol (CAS RN 288-13-1). 0 31.12.2028
2933.19.90 68 0.8613 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta l-Metil-1H-pirazol-4-amin hidroklorür (CAS RN 127107-23-7). 0 31.12.2028
2933.29.90 43 0.8639 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Oktil-4,5-dihidro-1H-imidazol (CAS RN 10443-60-4). 0 31.12.2028
2933.39.99 53 0.8637 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 5-Metil-2-piridilamin (CAS RN 1603-41-4). 0 31.12.2028
2933.39.99 56 0.8618 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi)piridin-2-il]metil]sülfanil]lH-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8). 0 31.12.2028
2933.39.99 58 0.8624 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tert -bütil N-(5-(triflorometil)piridin-3-il]karbamat (CAS RN 1187055-61-3). 0 31.12.2028
2933.39.99 66 0.8656 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S,4S)-4-Etoksi-2-[4-(metoksikarbonil)fenil]piperidin-l-yum(2Z)-3-karboksiprop-2-enoat (CAS RN 2408761- 21-5). 0 31.12.2028
2933.59.95 51 0.8612 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,5S)-8-Benzil-3,8-diazabisiklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2). 0 31.12.2028
2933.59.95 54 0.8602 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-4-metilpirimidin (CAS RN 13036-57-2). 0 31.12.2028
2933.99.80 35 0.8643 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-[6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[l,2-a]piridin-3-il]asetik asit (CAS RN 189005-44-5). 0 31.12.2028
2934.99.90 38 0.8642 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 86-39-5). 0 31.12.2028
2934.99.90 50 0.8601 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4). 0 31.12.2028
2935.90.90 41 0.8606 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta lenakapavir sodyum (INNM) (CAS RN 2283356-12-5). 0 31.12.2028
2940.00.00 70 0.8635 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta alfa-d-mannopiranoz, 6-asetat 2,3,4-tribenzoat l-(2,2,2-trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4). 0 31.12.2028
2942.00.00 20 0.8614 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dimetilamin-boran (1:1) (CAS RN 74-94-2). 0 31.12.2028
3204.17.00 28 0.8678 * C.I. pigment sarı 12 boyar madde (CAS RN 6358-85-6) ve içeriği ağırlıkça %21 veya daha fazla C.I. pigment sarı 12 boyar madde olan müstahzarlar. 0 31.12.2028
3207.30.00 30 0.8676 *, a Ağırlıkça;
— %45 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan gümüş (CAS RN 7440-22-4),
— %59 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan toplam katı içerik (gümüş dâhil) içeren, güneş hücrelerinin üretiminde iletken olarak kullanılan gümüş macun (paste).
0 31.12.2028
3207.30.00 40 0.8630 *, a — Ağırlıkça %72 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan alüminyum içeren (CAS RN 7429-90-5),
— viskozitesi 10 veya daha fazla fakat 100 Pa.s'den fazla olmayan (Brookfıeld RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25°C±0,5°C),
— alüminyum tanecik boyutu 25 µm'den fazla olmayan, güneş hücresi üretiminde kullanılan alüminyum pasta.
0 31.12.2028
3811.29.00 23 0.8655 * Sülfürlenmiş molibden, bis (dibütilcarbamoditioato)di-µ-oksodioksodi-'den oluşan yağlama yağlan için katkı maddeleri (CAS RN 68412-26-0). 0 31.12.2028
3824.99.92 71 0.8644 * Ağırlıkça;
— %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan etilen karbonat (CAS RN 96-49-1) ve
— %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan 1,3 propansülton (CAS RN 1120-71-4)
içeren karışım.
3,2 31.12.2028
3910.00.00 85 0.8670 *,a Güneş paneli üretiminde kullanılan güneş paneli bağlantı kutularında elektrik yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya mahsus, karışım viskozitesi 3.000 CPS veva daha fazla fakat 6.000 cps'den fazla olmayan (GB/T 2794 standardına göre) çift bileşenli silikon. 0 31.12.2028
3919.10.80
3919.90.80
78
48
0.8667 * — Kalınlığı 50 µm veya daha fazla olan,
— genişliği 6,30 mm veya daha fazla fakat 740 mm'den fazla olmayan,
— kopma uzaması %200'den fazla olmayan,
— bir tarafı kalınlığı 50 µm'den fazla olmayan basınca duyarlı silikon yapışkan ile kaplanmış
politetrafloretilen film.
0 31.12.2028
3919.90.80 55 0.8629 *,a — ASTM D 2457'ye göre 25 dereceden fazla parlaklığa sahip,
— bir tarafı polietilen tereftalat koruyucu film, diğer tarafı mikro yapılı basınca duyarlı akrilik yapışkan ve bir ayırıcı tabaka ile kaplanmış olsun olmasın otomobillerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan kalıp kesim film (die cut film) üretiminde kullanılmaya mahsus siyah polivinil klorür film.
0 31.12.2028
3926.90.97 22 0.8664 * — Yoğunluğu 20 kg/m3 veya daha fazla fakat 40 kg/m3,ten fazla olmayan
— çekme direnci 170 kPa'dan az olmayan,
— su emme katsayısı %1'den fazla olmayan,
— uzunluğu 5 mm veya daha fazla fakat 300 mm'den fazla olmayan,
— yüksekliği 10 mm veya daha fazla fakat 400 mm'den fazla olmayan,
— derinliği 5 mm veya daha fazla fakat 250 mm'den fazla olmayan
ısıl şekillendirme (termoform) işlemi ile üretilmiş, polietilen köpükten mamul, karayolu taşıtlarının aynaları ve ayna parçalan için contalar.
0 31.12.2028
4016.99.52 10 0.8646 *,a — En az bir bağlantı deliği olan bir çelik kelepçe ve
— bir kauçuk burçtan (silent block) oluşan
87'nci fasılda yer alan eşyanın üretiminde kullanılmaya mahsus egzoz susturucusu askısı.
0 31.12.2028
6804.21.00 30 0.8666 * Yarı iletkenlerin kırpılması ve karelenmesi için kullanılan çelik tel:
— 5µm veya daha fazla elmas taneciği ile kaplanmış, ancak 55 µm'yi geçmeyen
—Tel çapı 45 µm veya daha fazla, ancak 350 µm'yi geçmeyen,
—11 N veya daha fazla kopma mukavemetine sahip, ancak 170 N'yi geçmeyen.
0 31.12.2028
7009.91.00 10 0.8663 *, a Krom kaplamalı cam ayna:
— 155 mm veya daha fazla uzunlukta, ancak 158 mm'yi geçmeyen,
— 115 mm veya daha fazla yükseklikte, ancak 120 mm'yi geçmeyen,
— Kenar aydınlatması 5000 cd/m2'ye eşit veya daha büyük ve merkezi aydınlatması 7000 cd/m2'ye eşit veya daha büyük olan, kör nokta hareket algılama ışık modülüne sahip bir kör nokta sensörü,
— 1,1 kΩ veya daha fazla, ancak 1,35 kΩ'yi geçmeyen bir dirence sahip ısıtıcı folyo,
araç dış aynası olarak bir mahfazaya monte edilmek üzere tasarlanmış, araba aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
7009.91.00 20 0.8682 *, a Çerçevelenmeye hazır asiferik, dışbükey veya düz krom kaplı cam:
—140 mm veya daha fazla uzunlukta, ancak 215 mm'yi geçmeyen,
—104 mm veya daha fazla yükseklikte, ancak 138 mm'yi geçmeyen,
—0 mm veya daha fazla ancak 1 330 mm'yi geçmeyen bir kavis yarıçapına sahip,
—%40'tan fazla yansıma oranına sahip,
otomobil aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
7019.90.00 50 0.8616 *, a Buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonlarının imalatında kullanılmaya mahsus, koruyucu gaz geçirmez filmle sarılmış cam elyafların vakumla sıkılaştmlmasıyla yapılan yalıtkan sert paneller. 0 31.12.2028
8402.90.00 10 0.8668 * Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi;
—buhar parçalama fırınlarında seyreltme buharı olarak kullanılmak üzere ön arıtılmış söndürme suyundan buhar üreten bir seyreltme buhar jeneratörü sistemi,
—buhar yoğuşmalarını toplayan, fıltreleyen ve havasını gideren, sonra kazan besleme suyu olarak geri dönüştürülen ve ayrıca parçalayıcı ünitesi içinde dağıtılan bir yoğuşma sistemi ve
—farklı ekipmanlardan çıkan geri dönüştürülemeyen hidrokarbon içeren salımmları bir buhar parçalayıcıda toplayan, ayıran ve buharlaştıran ve bunları alevlere doğru aktaran bir yakma/parlama sistemi.
0 30.06.2025
8409.91.00 28 0.8610 *, a Karbüratör:
—31 mm çapında 2 montaj deliğe sahip,
—jigle/boğulma delik çapı 18 mm veya daha fazla olan ancak 19,05 mm'den fazla olmayan,
iki zamanlı motorlu çim biçme makinesinin imalinde kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8414.59.25 50 0.8651 *, a Kompresörlerin soğutulması için hava akışının oluşturulması ve havanın dağıtımı için dahili motorlu aksiyal fanlar:
—doğru akım çalışma gerilimi 10 V'tan fazla olan ancak 14 V'tan fazla olmayan veya,
—alternatif akım çalışma gerilimi 185 V'tan fazla olan ancak 254 V'tan fazla olmayan,
—çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha yüksek olan ancak 70 °C'den yüksek olmayan,
ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri ve buzdolapları veya dondurucuların imalinde kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8414.59.35 40 0.8648 *, a Akü modülünü soğutmak için elektrikli üfleyici:
— çalışma gerilimi 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmeyen,
— santrifüjlü elektrikli fanı olan,
— bir konnektörü olan,
— plastik bir mahfazası olan,
— fan elektrik motoru için kontrol ünitesi olan veya olmayan,
— hibrit ve elektrikli araçlar için sarj edilebilir akümülatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8417.80.50 10 0.8679 * Etandan etilen ve propilen üretmek için bir radyasyon bölümü ve bir konveksiyon bölümünden oluşan bir etan kraker tesisinin bir parçası olarak hidrojen giderme için iki buhar parçalayıcı elektrikli olmayan fırın içeren, uzunluğu 29 metreyi, genişliği 35 metreyi ve yüksekliği 66 metreyi ve ağırlığı 5.500 metrik tonu aşan bir etan kraker ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi. 0 30.06.2025
8419.40.00 10 0.8669 * Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi:
—söndürme suyunu soğutmak ve yeniden sirküle etmek için bir ısı eşanjörü ve sirkülasyon pompaları içeren söndürme suyu sirkülasyon döngüleri,
—hidrokarbon kirleticilerini söndürme suyundan uzaklaştıran ve daha sonra seyreltme buharı üretimi için yeniden kullanılan bir su arıtma sistemi (modülün dışında),
— piroliz benzini, ağır yağ ve kok bölümlerini söndürme suyundan uzaklaştırılan hidrokarbon kirleticilerinden ayıran bir piroliz yağı saflaştırma sistemi,
— etanı parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce etan hammaddesini buharlaştıran ve ısıtan bir etan hammaddesi başlatma buharlaştırıcısı ve kızdırıcı,
— propanı parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce propan hammaddesini fıltreleyen, buharlaştıran ve kızdıran bir propan hammadde hazırlama sistemi ve
— kimyasal sınıf propileni etan gidericiye (modülün dışında) göndermeden önce fıltreleyen ve kurutan bir kimyasal sınıf propilen hazırlama sistemi.
0 30.06.2025
8419.50.80 20 0.8680 * Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi:
—harici bir etilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek bir açık döngü etilen soğutma sistemi,
—etileni harici bir boru hattına iletmek için pompalar ve ısı eşanjörü,
—harici bir propilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek olan kapalı devre bir propilen soğutma sistemi.
0 30.06.2025
8419.89.98 10 0.8675 * Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi:
aşağıdakileri içeren hidrokarbon gazlarını sıkıştırarak birbirine bağlı ekipmanlarda aşağı akışlı daha fazla işlem yapılmasını sağlayan harici çok kademeli, santrifüjlü ayrıştırılmış gaz kompresörü ile ilişkilendirilen ekipman:
—soğutucular,
—buhar-sıvı ayırma kasnakları ve
—Suyu ve daha ağır hidrokarbonları yoğunlaştırmak ve uzaklaştırmak ve istenmeyen polimer yan ürünlerinin oluşumunu önlemek için gerekli pompalar,
aşağıdakileri içeren harici kostik yıkama kulesi ile ilişkili ekipman:
—asit gazlarının (karbondioksit ve hidrojen sülfür) ayrılmış gazdan uzaklaştırılmasında kullanılan harici bir kostik yıkama kulesini desteklemek için kostik su sirkülasyon pompaları,
—ayrıştırma kasnakları, pompalar ve karıştırıcılar içeren atık kostik ön arıtma sistemi,
—ayrıştırılmış gazın ön soğutması için bir ısı eşanjörü
—ayrıştırılmış gazdan suyun uzaklaştırılması için bir ayrıştırma kasnağı.
0 30.06.2025
8467.99.00 10 0.8632 *,a Direk şeklinde çit budayıcı kesme elemanları:
— Çit düzeltici aparatı şeklinde,
— bıçak uzunluğu 60 cm ve diş açıklığı 30 mm olan,
— bıçağın açı ayarlaması ile,
— entegre tek kademeli dişli kutusu ile,
— magnezyum döküm gövdeli,
bahçe makineleri ve elektrikli aletlerin imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8479.89.97 33 0.8673 * Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi:
—çeşitli distilasyon kolonları (depropanizer, debutanizer ve degreenoiler) ve bunlarla ilişkili ısı eşanjörleri, pompalar ve kasnaklar,
—ısı eşanjörleri ve bir gaz akışındaki C2'yi yoğunlaştıran bir kasnak içeren bir soğutma treni,
—Isı eşanjörleri, kasnaklar, türbinler, kompresörler ve bir hidrojen saflaştırma ünitesi (basınç salınımlı adsorpsiyon ünitesi) içeren ayrışmış gazdan hidrojen ve metanı ayırmak için bir sistem,
—ısı eşanjörü, pompalar ve kasnaklar içeren bir C3 ayırıcı damıtma kolonunun ilgili ekipmanı ve
—hidrojenasyon reaktörleri, filtreler, karıştırıcı, kasnak, kondenser, ısı eşanjörleri içeren bir vinil asetilen hidrojenasyon sistemi.
0 30.06.2025
8479.89.97 43 0.8681 * Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi:
—kurutulmuş ayrıştırılmış gazın fıltrelenmesi ve soğutulması için bir sistem, —C2-/C3+ ayrıştırması için bir etanlaştırıcı damıtma kolonu ve ilgili ekipman,
—C2 akışı içindeki asetileni gidermek için bir asetilen hidrojenasyon sistemi,
—ayrıştırma fırınlan için yakıt gazı depolayan bir yakıt gazı kasnağı ve
—bir ayrıştırma tesisatında kurutucuları rejenere etmek için bir sistem.
0 30.06.2025
8483.40.23 20 0.8626 *,a Konik dişli:
—hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış,
—düz veya helisel konik dişliler üzerine inşa edilmiş,
—şaftlar arasında 30 derece veya daha fazla olan, ancak 90 dereceden fazla olmayan bir açı ile,
—1:1,3 veya daha fazla dişli oranına sahip olan, ancak l:l,46'dan fazla olmayan,
çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8483.40.23 30 0.8625 *,a Konik dişli:
— hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış,
— düz konik dişliler üzerine inşa edilmiş,
— şaftlar arasında 24 derece veya daha fazla fakat 35 dereceden fazla olmayan bir açı olan,
çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8501.31.00 48 0.8609 *,a Fırçasız DC elektrik motorları:
— anma gücü 240 W veya daha fazla olan ancak 260 W'ı geçmeyen,
— gerilimi 36 V veya daha yüksek olan ancak 52 V'tan yüksek olmayan —Torku 20 Nm veya daha fazla olan ancak 140 Nm'yi geçmeyen,
— alüminyum, alüminyum alaşımı veya plastikten yapılmış mahfazalı,
— yerleşik denetleyiciyle veya denetleyicisiz,
— LIN veya UART arayüzünde bir iletişim fonksiyonu ile,
— ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olan ancak 5,0 kg'ı geçmeyen,
— bisiklet şasisine monte edilmek üzere uyarlanmış,
e-bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8501.31.00 49 0.8608 *,a Fırçasız DC elektrik motorları:
— 240 W veya daha fazla nominal güce sahip ancak 260 W'tan fazla olmayan,
— 36 V veya daha yüksek voltajlı ancak 52 V'tan yüksek olmayan,
— torku 30 Nm veya daha fazla olaıı ancak 50 Nm'den fazla olmayan,
— iletişim fonksiyonu UART veya CAN arayüzü olan,
— sabit veya değişken oranlı dahili planet dişli kutusu olan,
— CNC ile işlenmiş dökümden yapılmış,
— alüminyumdan yapılmış gövdesi olan,
— 2,3 kg veya daha ağır ancak 4,4 kg'dan fazla olmayan,
— ön veya arka bisiklet tekerleğine monte edilmek üzere uyarlanmış.
0 31.12.2028
8503.00.99 53 0.8662 * Elektrik motorundaki soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm rotor kapağı:
— EN AC-47100-F alüminyumdan,
— paslanmaz çelikten bir sızdırmazlık kapağı ile,
— kumlanmış ve işlenmiş,
— 2,75 bar basınç altında dakikada 1 ml veya daha az derecede sızdırmaz,
— sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5),
— gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan,
— yüksekliği 50 mm veya daha fazla olan, ancak 55 mm'den fazla olmayan,
— çapı 109 mm veya daha fazla olan, ancak 112 mm'den fazla olmayan,
— ağırlığı 3,9 kg veya daha fazla olan ancak 4,2 kg'dan fazla olmayan.
0 31.12.2028
8503.00.99 58 0.8658 * Bir elektrik motoru için soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm iç muhafazası:
— EN AC-47100 alüminyumdan,
— kumlanmış ve işlenmiş,
— 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz,
— sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5)
— gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan,
— yüksekliği 225 mm veya daha fazla olan, ancak 280 mm'den fazla olmayan,
— çapı 300 mm veya daha fazla olan, ancak 310 mm'den fazla olmayan,
— ağırlığı 3,8 kg veya daha fazla olan, ancak 4,9 kg'dan fazla olmayan.
0 31.12.2028
8503.00.99 63 0.8659 * Bir elektrik motorunun basınçlı döküm dış muhafazası:
— EN AC-47100 alüminyumdan,
— martensitik paslanmaz çelikten kalıplanmış yatak kovanları ve paslanmaz çelikten monte edilmiş sızdırmazlık kapakları ile,
— kumlanmış ve işlenmiş,
— bir rotor odası, 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz,
— sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5)
— gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan,
— yüksekliği 245 mm veya daha fazla olan, ancak 360 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 360 mm veya daha fazla olan, ancak 525 mm'den fazla olmayan,
— uzunluğu 345 mm veya daha fazla olan, ancak 450 mm'den fazla olmayan,
— ağırlığı 6,4 kg veya daha fazla olan, ancak 8,3 kg'dan fazla olmayan.
0 31.12.2028
8505.20.00 40 0.8627 *,a Elektromanyetik kavrama:
— Torku motor milinden kesme cihazı kasnağına ileten,
— alan bobini, rotor, göbek ve armatür içeren,
— çalışma gerilimi 12 V olan,
— 3,93 A veya daha fazla olan ancak 6,86 A'dan fazla olmayan bir akım,
— 1,84 ohm veya daha fazla ancak 3,05 ohm'dan fazla olmayan bir direnç (20 °C'de çalışma),
— 108 Nm veya daha fazla ancak 305 Nm'den fazla olmayan bir statik tork
binicili tip kendinden tahrikli çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8507.60.00 26 0.8660 * Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller:
— uzunluğu 820 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçmeyen,
— genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan,
— yüksekliği 110 mm veya daha fazla olan fakat 137 mm'yi geçmeyen,
— ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg'ı geçmeyen, ve
— gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh'yi geçmeyen.
1,3 31.12.2028
8507.60.00 28 0.8645 *,a Lityum-iyon şarj edilebilir pil hücresi:
— uzunluğu 190 mm veya daha fazla olan ancak 380 mm'yi geçmeyen
— genişliği 90 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen
— yüksekliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 15 mm'yi aşmayan,
— ağırlığı 0,1 kg veya daha fazla olan ancak 1,2 kg'ı geçmeyen,
— nominal gerilimi 3,0 VDC veya daha fazla olan ancak 4,0 VDC'yi aşmayan,
— nominal kapasitesi 90 Ah'ı aşmayan,
şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç akülerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
1,3 31.12.2028
8507.60.00 36 0.8654 *,a Lityum-iyon akümülatör:
— birden fazla bağlı lityum-iyon akümülatör hücresi olan,
— elektronikleri şarj eden ve izleyen,
— gücü 74 Wh veya daha fazla olan ancak 75 Wh'yi geçmeyen,
— elektrik bağlantı kontakları ve LCD ekranı olan plastik bir mahfaza içinde,
kablosuz elektrikli süpürgelerin veya şarj edilebilir güç kaynaklarının imalatında kullanılmaya mahsus.
1,3 31.12.2028
8511.80.00 30 0.8628 *,a Ateşleme modülü:
— plastiklerden ve demir dışı metallerden yapılmış,
— epoksi reçineden dökülmüş elektrik bileşenleri ile,
— ateşleme enerjisini üretmek ve ateşleme zamanlamasını elektronik olarak kontrol etmek için,
— bujiyi ve devre kesiciyi bağlamak için,
iki zamanlı motorların imalatında kullanılmaya mahsus.
0 31.12.2028
8512.20.00 25 0.8633 * Aşağıdaki özelliklere sahip, ABS mahfaza içinde entegre LED'li bir elektrik bileşeni:
— voltajı 11 V veya daha fazla olan ancak 15 V'u geçmeyen,
— dairesel bir şekil,
— 2 terminal,
— mahfazanın dış çapı 42,3 mm,
— diyot voltajı 42 V veya daha fazla olan ancak 48 V'u geçmeyen ve
— akımı 55 mA veya daha fazla olan fakat 65 mA’yı aşmayan.
0 31.12.2028
8544.30.00 75 0.8647 *,a Aşağıdakileri içeren entegre akü sistemini aracın kontrol sistemlerine bağlamak için kablo demeti:
— bir giriş su geçirmez konnektörü,
— dört veya daha fazla çıkış konnektörü,
— bağlantı için iki veya daha fazla plastik klips
hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.
0

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc