Geçici ihraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar

Geçici ihraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar


 T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-225.04
Konu : Geçici ihraç Kapsamında Yurtdışına
Çıkış Yapacak Taşıtlar

28.06.2019 /45530674
DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 26.06.2019 tarihli ve E.47582 sayılı yazıda, geçici ihraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak olan taşıtlar için sınır geçiş izinlerinin 26.05.2014 tarihli ve 24472 sayılı Makam Oluru çerçevesinde Bakanlıklarınca yürütüldüğü, geçici ihraç izni sorgulanması ve başvurusu işlemlerinin 28.06.2019 tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaya başlanılacağı ve konuya ilişkin 24.06.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdürlükleri internet adresinde (www.kugm.gov.tr) bir duyuru yayınlandığı belirtilmiş olup söz konusu uygulama ile ilgili olarak gerekli duyuruların yapılması istenilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 ad. yazı örn.

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 10561612-235.03-E.47582
Konu : Geçici İhraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, geçici ihraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak olan taşıtlar için sınır geçiş izinleri 26.05.2014 tarihli ve 24472 sayılı Makam Oluru çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Diğer yandan, kamu kurulularının verdiği hizmetlerin e-Devlet sistemi üzerinden yürütülmesi çalışmaları çerçevesinde, geçici ihraç izni sorgulanması ve başvurusu işlemi e-Devlet sistemi üzerinden 28.06.2019 tarihinden itibaren firmalarca yapılacaktır. Sözkonusu uygulama ile ilgili duyuru, 24.06.2019 tarihi itibari ile Genel Müdürlüğümüz internet adresi www.kugm.gov.tr de yayınlanmış olup, detaylı bilgilere buradan ulaşılabilecektir.

Bu cihetle, 28.06.2019 tarihinde başlayacak olan söz konusu uygulama ile ilgili olarak gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Mahmut GÜRSES 
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneğine
Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacılığı ve
Acente Sahipleri Derneğine
Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc