Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği


Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği,Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği'ne göre Yönetmelik ekinde yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer almaları ve belirtilen unsurlara uygun olmaları koşuluyla; Vitaminler, Mineraller, Amino asitler, Karnitin ve taurin, Nükleotidler, Kolin ve inositol kategorilerine ait maddeler, Yönetmelik kapsamındaki bir veya daha fazla gıda kategorisine eklenebilecek.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190702-1.htm

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'ne göre;

-Bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gerekliliklerini belirlemek amacıyla çıkartılan Tebliğe göre, bebek formülleri ve devam formülleri, sadece Tebliğe uygun olmaları halinde piyasaya arz edilebilecek.

Bebek formülleri ve devam formüllerindeki pestisit kalıntısı düzeyi, her bir aktif madde için 0,01 mg/kg’ı aşamayacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190702-5.htm

Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği ile de, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri belirlendi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190702-6.htm

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc