Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 45606131 sayılı yazısı (Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği)

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 45606131 sayılı yazısı (Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-724.01.01
Konu : Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği

01.07.2019 / 45606131
DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 29.06.2019 tarihli ve 45521005 sayılı yazı eki Bakü Gümrük Müşavirliğimizin 19.06.2019 tarihli ve 44 sayılı yazısında; 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine ilişkin İlave Tedbirler Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 4 Mart 2016 tarihli ve 1853 No’lu Kararı’nda değişiklik yapıldığı belirtilmiş olup kararın bir örneği ekte iletilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumların elektronik ortamda bilgilendirilmesi; özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası’nın sunulması gerektiğine ilişkin husus eklenmiş; bununla birlikle ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Ayhan IŞIK
Bakan a.
Daire Başkanı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc