T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-724.01.01 Konu : Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği 01.07.2019 / 45606131 DAĞITIM YERLERİNE Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 29.06.2019 tarihli ve 45521005 sayılı yazı eki Bakü Gümrük Müşavirliğimizin 19.06.2019 tarihli ve 44 sayılı yazısında; 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine ilişkin İlave Tedbirler Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 4 Mart 2016 tarihli ve 1853 No’lu Kararı’nda değişiklik yapıldığı belirtilmiş olup kararın bir örneği ekte iletilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumların elektronik ortamda bilgilendirilmesi; özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası’nın sunulması gerektiğine ilişkin husus eklenmiş; bununla birlikle ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. Bilgi edinilmesini rica ederim. e-imzalıdır Ayhan IŞIK Bakan a. Daire Başkanı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü  Sayı : 82858591-724.01.01 Konu : Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği  01.07.2019 / 45606131 DAĞITIM YERLERİNE  Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 29.06.2019 tarihli ve 45521005 sayılı yazı eki Bakü Gümrük Müşavirliğimizin 19.06.2019 tarihli ve 44 sayılı yazısında; 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine ilişkin İlave Tedbirler Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 4 Mart 2016 tarihli ve 1853 No’lu Kararı’nda değişiklik yapıldığı belirtilmiş olup kararın bir örneği ekte iletilmiştir.  Yazıda devamla, söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumların elektronik ortamda bilgilendirilmesi; özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası’nın sunulması gerektiğine ilişkin husus eklenmiş; bununla birlikle ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.  e-imzalıdır Ayhan IŞIK Bakan a. Daire Başkanı


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 92801073-365.01
Konu : Müdürlük Emri (2019/36)-NTCS
Beyannameleri

01.07.2019 /45583662 
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 01.07.2019 tarihli, 45555418 sayılı Müdürlük Emri (2019/36)

İlgide kayıtlı Müdürlük emri ile alakalı olarak; Müdürlüğümüzde işlem gören NCTS Transit refakat belgelerinde Hareket ve Varış işlemlerine ve Tır karnesi (Volet 1-Volet2) işlemlerinin tamamlanmasına müteakip (boşaltma, yükleme, muayene vb.) söz konusu transit refakat belgelerinin ve Tır karnelerinin periyodik (Günlük) olarak kaydedilip görevli arşiv memurlarına teslim edilerek Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Gereğini tebliğen rica ederim.

e imzalıdır.
Kemal ÇETİNKAYA 
Gümrük Müdür Yrd.

Dağıtım:
Tüm antrepo ve YGM 1er
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc