Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20..08.2019 tarihli ve E.2519412 sayılı yazısı (Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat Başvuruları)

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20..08.2019 tarihli ve E.2519412 sayılı yazısı (Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat Başvuruları)


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü

Sayı: 14644284-325.11.02.01-E.2519412
Konu: İthalat Başvuruları

20.08.2019 / 2519412
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bilindiği üzere canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner kontrolleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde tüm bu iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve elektronik olarak kayıt altına alınabilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir.

Söz konusu yazılımı oluşturan "ithalat" ve "transit" bölümlerinden "ithalat" bölümü 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır. Bu tarihten itibaren ithal edilmek istenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol belgesi ve ithalat işlemleri, ithalatçıların ve Bakanlığımız birimlerinin kullanacağı web tabanlı elektronik sistemden gerçekleştirilecektir.

https://hbs.tarbil.gov.tr/ web adresinde yer alan sistem ile ilgili Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sayfalarında gerekli duyurular yapılmış olup, sistemin kullanımını açıklayan video http://content.tarimtv.gov.tr/asset/86m75x9q/7UPn97mm.aspxl linkinde yayımlanmaktadır.

Öncelikli olarak ithalatçı firma/kişinin belirtilen kayıt sistemine kaydolması gerekmektedir. İtalatçı kişi veya firmalar adına işlemleri gerçekleştirecek kişilerin noter onaylı yetki belgelerinin asılları ile Müdürlüğümüze başvurması halinde sistemden ilgili firma adına yetkilendirme tarafımızca yapılacaktır.

Konu hakkında derneğinize bağlı faaliyet yürüten Yetkili Gümrük Müşavirliği firmalarının bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet Sait DEĞER
Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc