Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.08.2019 tarihli ve 46970421 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.08.2019 tarihli ve 46970421 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-143.01.02
Konu : Özel Ayar Evleri

21.08.2019 / 46970421

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 17.07.2018 tarihli ve 20117910-143.01.02/00035929786 sayılı dağıtımlı yazımız.

Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.07.2019 tarihli E11502 sayılı yazı ve ekinde yer alan liste, gümrük müdürlüklerine duyurulmak üzere ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Sinan AKYÜZ
Bakan a.
Daire Başkanı V.
 

EK: 1 adet yazı ve eki liste
 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Sayı : 64556810-713.01-E.11502                                                                                                                            24.07.2019
Konu : Özel Ayar Evleri Listesi

 

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 

18.04.2018 tarih ve 30395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında Kurumumuzca yetkilendirilen özel ayar evleri listesi ekte gönderilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.
 

Sadettin PARMAKSIZ 
Genel Müdür
 

Ek : Özel Ayar Evlen Listesi (1 sayla)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc