Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarihli ve 47018788 sayılı yazısı (Gözetim İşlemleri)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarihli ve 47018788 sayılı yazısı (Gözetim İşlemleri)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-170.01.01
Konu : Gözetim İşlemleri
 

23.08.2019 / 47018788
DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere İhracatta Dijital Gümrük Projesi kapsamında 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamelerinin kağıt çıktıları verilmemekte olduğundan beyananme üzerine ya da ayriyeten gözetim memurları tarafından düzenlenen tutanak ve şerhlerin " muayene memurunun "Gözetime Sevk" işlemi sonrasında ya da re'sen "Gözetim Memuru İşlemleri" ekranından elektronik olarak oluşturulması sağlanmıştı.

Gözetim memurları tarafından, bahse konu ekran kullanılarak oluşturulan tutanak veya şerhe;

- İlgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol Ekranı/Gözetim İşlemleri/Gözetim Bilgilerini Görüntüle" ekranından,

- Çıkış onay servisinde görevli memurlar tarafından çıkış bildiriminde "İhracat İçin İlgili Beyan" kısmında yer alan ihracat beyannamesi numarasına tıklanmak suretiyle ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc