İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


icaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
0703.20 Sarımsaklar 2.000
0712.90.90.00.11 Sarımsak 3.000

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (şekli) aşağıdadır. 

 

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim GümrükKıymeti(ABD Doları/Ton*)
0703.20 Sarımsaklar 3.000
0712.90.90.00.11 Sarımsak 4.000

* Ton: Brüt Ağırlık

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc