UludağUludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.10.2019 tarihli ve 48242623 sayılı yazısı (2017/17 Sayılı Genelge - YYS ve OKS Ayniyet hk.) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.10.2019 tarihli ve 48242623 sayılı yazısı (2017/17 Sayılı Genelge - YYS ve OKS Ayniyet hk.)

UludağUludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.10.2019 tarihli ve 48242623 sayılı yazısı (2017/17 Sayılı Genelge - YYS ve OKS Ayniyet hk.) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.10.2019 tarihli ve 48242623 sayılı yazısı (2017/17 Sayılı Genelge - YYS ve OKS Ayniyet hk.)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 72772861-132.04.04
Konu : 2017/17 Sayılı Genelge Hk.

07.10.2019 / 48242623
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 04.10.2019 tarihli ve 47920096 sayılı yazılarında;

"2017/17 sayılı dahilde işleme izni kapsamında yapılan ayniyet işlemleri hakkında Genelgenin III. maddesi "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No: l) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır." hükmünü amirdir.

Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif yazılarda, ayniyet istisnasının izin kapsamında işlem yapan temsilci ithalatçı ve/veya aracı ihracatçılara da sağlanıp sağlanmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı iletilmektedir.

Ayniyet tespitine ilişkin istisna, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No: l) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan kişilere ait izinlere sağlanmıştır. Ayniyet istisnası sağlanan izinler kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilmek istenilmesi halinde, söz konusu firmaların YYS veya OKS sahibi yükümlü olup olmadığına bakılmaksızın temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar da ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuştur. İzin sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişi veya Onaylanmış Kişi Statüsüne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:l) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan firma olmaması halinde ise, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar YYS veya OKS sahibi olsalar dahi ayniyet tespitinin yaptırılması gerekmektedir." denilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu talimatlı yazı doğrultusunda işlem yapılabilmesini teminen iş bu yazımızın Müdürlüğünüz ilan panosuna asılarak firmalara gerekli duyurunun yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Hüseyin ŞANVERDİ
Bölge Müdür V.

 

EK:
-1 Adet Yazı Örn.

DAĞITIM:
-Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri.
-Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği, (kep ile gönderilecektir)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc