Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2104

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

11 Şubat 2020

 

11/2/2020 TARİHLİ VE 2104 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ödenecek ikramiyelere esas teşkil etmek üzere uygulanacak birim miktarı ve sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Birim miktarın tespitinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.

Türü Birim Miktarı Sahipli Yakalamalarda Sabit Rakam Sahipsiz Yakalamalarda Sabit Rakam
1) Eroin 1 kg 60.000 12.000
2) Kokain 1 kg 60.000 12.000
3) Baz morfin 1 kg 36.000 7.200
4) Esrar 1 kg 15.000 3.000
5) Afyon 1 kg 5.000 1.000
6) Khat 1 kg 15.000 3.000
7) 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler 1 kg 120.000 24.000
8) Kenevir bitkisi 10 m2 150 30
9) 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış yukarıda belirtilmeyen diğer maddeler 1 kg 5.000 1.000

MADDE 2- (1) 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek ikramiyelere esas olmak üzere uygulanacak birim miktar üst sınırları ve sabit rakam aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Türü Birim Miktar Üst Sınırı Sabit Rakam
1) Eroin 8 kg 500.000
2) Kokain 8 kg
3) Baz morfin 14 kg
4) Esrar 32 kg
5) Afyon 96 kg
6) Kenevir Bitkisi 32.000 m2
7) 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler 4 kg
8) 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetikler Üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar
9) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran her türlü sentetikler Üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar


(2) Birinci fıkra uyarınca birim miktar üst sınırının tespitinde, 8 inci ve 9 uncu sıralar hariç yakalanan maddenin saf haldeki miktarı esas alınır. Birim miktar üst sınırını aşan yakalamalarda 1 inci madde hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddeye göre ikramiye ödenenlere 1 inci maddeye göre ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 3- (1) 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin bireysel suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek ikramiyelere esas olmak üzere uygulanacak birim miktar üst sınırları ile sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Türü Birim Miktar Üst Sınırı Sabit Rakam  
1) Eroin 50 gram 2.400
2) Kokain 50 gram
3) Esrar 200 gram
4) Afyon 600 gram
5) 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler 25 gram
6) 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetikler Üst sınır belirlemeksizin tüm miktarlar 1.600
7) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran her türlü sentetikler Üst sınır belirlemeksizin tüm miktarlar

(2) Birinci fıkra uyarınca birim miktar üst sınırının tespitinde, 6 ncı ve 7 nci sıralar hariç yakalanan maddenin saf haldeki miktarı esas alınır. Birim miktar üst sınırını aşan yakalamalarda 1 inci madde hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddeye göre ikramiye ödenenlere 1 inci maddeye göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve geçiş hükmü

MADDE 4- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin 30/6/2014 tarihli ve 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden önceki yakalamalara ilişkin ikramiye ödemeleri, 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı ile Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc