Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53207864 sayılı yazısı (İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya-Serbest Bölgeler)

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53207864 sayılı yazısı (İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya-Serbest Bölgeler)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı :82518296-140.04

Konu :İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi
Eşya-Serbest Bölgeler

13.03.2020 / 53207864
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :13.03.2020 tarihli ve 52707093-140.04/00053192467 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda; 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile birlikte İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenlerin dahil edildiği belirtilerek, serbest bölgede yerleşik firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere serbest bölgeye gerçekleştirecekleri bu tür eşyanın ihracatına ilişkin muafiyet sağlanması hakkında Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edilmektedir

Malumları olduğu üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COV1D-19 salgını olarak nitelenen hastalık nedeniyle ülkemiz genelinde alınması zorunlu olan tedbirlerin bir gereği olarak, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'den satın alacakları bu tür eşyanın serbest bölgeye ihracatına ilişkin muafiyet ağlanması ve söz konusu eşyanın 3218 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen 5.000 USD altı eşya olarak veya ihracat rejimi kapsamında Türkiye'den serbest bölgelere ivedilikle şevkinin gerçekleştirilmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Bu itibarla, söz konusu eşyanın Türkiye'den serbest bölgeye girişinde Serbest Bölge Müdürlüklerince firma ihtiyaçları gözetilerek Serbest Bölge İşlem Formları onaylanacak olup, aynı eşyanın Türkiye'den gelerek serbest bölgeler üzerinden yurtdışına çıkışına yönelik SBİF’ler Serbest Bölge Müdürlüklerince işleme alınmayacaktır.

Bilgilerini ve ilgili Gümrük Müdürlüklerince Serbest Bölge Müdürlüğü onaylı SBİF'lere konu eşyanın bölgeye girişine izin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

EMEL EMİRLİOĞLU
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Gümrükler Genel Müdürlüğüne İhracat Genel Müdürlüğüne
 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc