İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8431.31.00.00.11 Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) 25
8431.31.00.00.12 Asansör kılavuz rayları 2
8431.31.00.00.19 Diğerleri 4

*Brüt Ağırlık "

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc