Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.05.2020 tarihli 54212348 sayılı yazısı (MEDOS - Islak İmza)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.05.2020 tarihli 54212348 sayılı yazısı (MEDOS - Islak İmza)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : MEDOS-- Islak İmza

05.05.2020 / 54212348
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 21.04.2020 tarih ve 54001525 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve tüm menşe belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi üzerine mutabakata varılmış olduğu ve MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusu 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bazı gümrük müdürlüklerimizce AB dışındaki diğer STA imzaladığımız ülkelere yönelik düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kısmının da gümrük memurunca imzalanmadığı ve ihracatçılarımızın karşı ülkede sorun yaşadığı anlaşılmıştır. Söz konusu yazımızda bahsedilen hususlar AB ile olan ticaretimizde düzenlenen A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım belgesi ve EUR.MED dolaşım belgesi ile ilgili olup AB dışındaki diğer STA ortaklarımızla da benzer uygulamanın tesis edilmesini teminen adı geçen Genel Müdürlüğe konu intikal ettirilmiştir.

Bu itibarla AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi bölümü ikinci bir talimata kadar gümrük memurlarınca ıslak imzalanmaya devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc