Dis ticaretin yarisindan fazlasini sanayi sektöründeki girisimler gerçeklestirdi

Dis ticaretin yarisindan fazlasini sanayi sektöründeki girisimler gerçeklestirdi


Dış ticaretin yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %56,9’u, ithalatın ise %51,5’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %38,5, ithalattaki payı ise %35,1 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatının %65,2’si 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatının %89’unu 1-249 kişi çalışan Kobi’ler gerçekleştirdi. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı %75,5 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın %64’ünü 1-249 kişi çalışan Kobi’ler gerçekleştirdi.Sanayi sektöründeki girişimlerin ihracatının %48,3’ü AB ülkelerine yapıldı

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, 2014 yılı ihracatlarının %48,3’ünü AB ülkelerine, %19,5’ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB ülkelerine yapılan ihracatın %63,2’si sanayi, %35,3’ü ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından yapıldı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %40,3’ünü AB’den, %19,5’ini Diğer Asya ülkelerinden, %13’ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB (%37,9), Diğer Asya (%34,2) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (%11,8) oldu.

Sanayi ürünleri ihracatının %58’ini sanayi sektöründeki girişimler yaptı

Sanayi ürünleri ihracatının %58’ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %37,5’ini ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %95,4’ünü imalat sanayi ürünleri, %2,3’ü tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oldu. 

Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının %49,9’u sanayi, %41,9’u ticaret ve %8,2’si diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %75,2’sini imalat sanayi ürünleri, %14,7’sini madencilik ürünleri ve %3,6’sını ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu. 

İthalatın %48,5’i ilk 50 girişim tarafından gerçekleştirildi

İhracatın %42,1’ini ilk 100 girişim, ithalatın %48,5’ini ise ilk 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %15,3’ünü, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %24,5’ini gerçekleştirdi. 

Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %15,9, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise %11,9 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %19,5 iken, ticaret sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı %15,9 oldu.

Girişimlerin %47,8’i tek ülkeden ithalat yaptı

Girişimlerin %44,6’sı tek ülkeye ihracat yaparken, %16,7’si iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,4 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %56,3 oldu. 

Girişimlerin %47,8’i tek ülkeden ithalat yaparken, %16,6’sı iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %2 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %54 oldu. 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc