Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü. Nakit teminat (04.11.2015 / 11470592) Tarasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :73421605/157

Konu   :Nakit Teminat

 

 

04.11.2015 / 11470592

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi      :15.10.2015 tarihli ve 73421605-157/00011036384 sayılı yazımız

 

İlgide kayıtlı yazımızda Nakit Teminatlar'ın GÜVAS Programı üzerinden nasıl sorgulanabileceği belirtilmektedir. Söz konusu hususlara ek olarak Nakit Teminatlar ile ilgili Bilge Programı'nda da (Versiyon 1) sorgulama yapılabilmekte olup, Program şu şekilde kullanılabilecektir;

- Programa giriş yapıldıktan sonra, "Dokum Programı Kullanıcısı" seçilecek,

- Sorgulama yapılması istenen Gümrük İdaresi seçilecek,

- Detaylı Beyan Dökümleri/D.E.B.17 Teminat Türlerine Göre Döküm sekmesi seçilecek,

- Son olarak teminat türü ve tarih aralığı girilecek,

- Teminat türü için ise "NAKIT-Nakit Teminat" veya "BANAKIT-Nakit Teminat ve Banka Teminat Mektubu birarada" seçilecektir.

İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen nakit teminatlara ilişkin sorgulamalar yukarda belirtilen şekilde de yapılabilmekte olup gerekli incelemelerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rasim KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

Ek:

Bir Adet Ekran Görüntüsü

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri