2016 yili Gümrük kanunu, Yönetmelignde usulsüzlgk cezalari

2016 yili Gümrük kanunu, Yönetmelignde usulsüzlgk cezalari


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 89,00 TL,

 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti, ihracat için 7,90 TL, diğer işlemler için 18,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti, kamyon başına ihracat için 18,95 TL, diğer işlemler için 30,02 T

 

aü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.041.146,28 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 155.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 787.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 787.000,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.580.711,80 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 553.249,12 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 237.106,77 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 89,00 TL,

olarak uygulanır.

  1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girecek

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc