İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.11.2016 t. 29890 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


thalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 1987
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2016/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.11.2016 t. 29890  s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/3/2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’in 10 uncu maddesindeki tabloda yer alan “Sonha International Corporation” ibaresi “Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.