Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta 	Bildirimi Sistemi)


Açık Transit Beyannameleri İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı  tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta  Bildirimi Sistemi)


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.01.02
Konu : Açık Transit Beyannamelerine
İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi
 


04.04.2017 / 23923088
DAĞITIM YERLERİNE

 


 

İlgi: a) 18.08.2016 tarihli ve 18146025 sayılı yazımız.

        b) 07.02.2017 tarihli ve 22448137 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere transit rejimi kapsamında NCTS üzerinden açılan beyannamelerin süresi içerisinde nihai statüye getirilmeleri konusunda muhtelif yazılarımızda Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmış olup, ilgi (a) kayıtlı yazımızla açık kalan beyannamelere ilişkin işlemlerin ilgili idarelerde müdür veya müdür yardımcılarınca denetlenmesi, Bölge Müdürlükleri bünyesinde yer alan transit şubelerince hareket, varış veya transit idaresi konumundaki bağlı idarelerin beyanlarının aylık olarak sorgusunun yapılarak, takip/tahsilat aşamasında olan beyanların gereğinin yapılmasını teminen ilgili müdürlüklere talimat verilmesi, verilen talimatlara rağmen, ilgi yazımızdan itibaren dört aylık süre içerisinde makul ve makbul bir gerekçe sunulmaksızın takip edilmeyen transit beyanlarına ilişkin, işlemleri gereği gibi yerine getirmeyen, savsaklayan veya ihmal eden personel hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması da dahil gerekli işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmişti.

Ayrıca, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile, NCTS üzerinde 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında Bölge Müdürlükleri bazında ortak transit rejimi kapsamında gelen ve halen nihai statüye getirilmeyen beyannameler ile ortak transit (giden) ve ulusal transit rejimi (TR) kapsamında tescil edilen ve nihai statüye getirilmeyen beyannamelerin sayısı tüm Bölge Müdürlüklerine iletilmiş ve Bölge Müdürlükleri nezdinde bugüne kadar neler yapıldığı ve halen açık bulunan beyannameler ile ilgili işlem yapılmama nedeninin araştırılması ve Ortak Transit Sözleşmesi ve mevzuat hükümleri uyarınca gereğinin yerine getirilmesi talimatı verilmişti.

Ancak, söz konusu talimatlara rağmen ülkemiz varışlı T1/T2 beyanlarının kontrol sonuçlarının girilmesinde gecikmeler yaşanmakta ve dolayısıyla söz konusu beyanlar uzun süreler boyunca açık kalmakta olup, açık beyanname sayılarının hala makul düzeylere inmediği görülmektedir.

Bu itibarla, açık kalan ortak transit beyannamelerinin takibini ve kontrol sonuçlarının mevzuattaki süreler içerisinde girilmesini teminen, muayene memurlarına, NCTS programında kendilerince işlem yapılması gereken kayıtlara ilişkin bir listenin, işlemin niteliğine (sarı hat, kırmızı hat, antrepoya boşaltma durumu, taşıt üstü işlem gibi) ilişkin ayırt edici bir formatta, her gün saat 08:00’de otomatik olarak e-posta ile iletilmesine; yine aynı şekilde, gümrük müdürlükleri bazında NCTS programında işlem bekleyen kayıtların listesinin de her gün gümrük müdürlüklerinin sistemde tanımlı e-posta adresleri ile her hafta Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan transit şubelerinin sistemde tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak bildirilmesine imkan veren uygulama 23.03.2017 tarihi itibarı ile hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede, anılan uygulama ile açık beyannamelerin iletileceği gümrük müdürlükleri ve bölge müdürlükleri bazında düzenlenen e-posta adresleri listesi ilişikte gönderilmekte olup söz konusu listenin incelenerek e-posta adreslerinin ve yukarıda bahsi geçen e-postaların alınıp alınmadığının kontrol edilmesi, e-posta adresi tanımlanmamış gümrük müdürlüklerinin e-posta adresi edinmesi ve varsa tespit edilen sorunların Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu uygulamaya ilişkin bilgilendirmenin ilgili tüm memurlara imza karşılığında ayrı ayrı tebliğ edilmesi ve ilgili memurların kurumsal e-posta adreslerini her gün kesinlikle kontrol etmelerinin sağlanması gerekmekte olup uygulama kapsamında e-posta adreslerinin düzenli olarak kontrol edilmesinin ve açık kalan beyannamelerin nihai statüye getirilmesi için gerekli işlemlerin takibinin sağlanması ile ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere takip edilmeyen transit beyannamelerine ilişkin söz konusu yazımız uyarınca doğrudan işlem yapılması idare amirlerinin sorumluluğundadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 


Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
 


 


 

Ek: 2 adet E-posta Adresi Listesi
 


 


 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 

  Bölge  Müdürlükleri
1 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
2 Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
3 Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
4 Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
5 Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
6 Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
7 Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
8 Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
9 Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
10 Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
11 Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
12 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
13 Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
14 İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
15 GAP Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü NCTS Birimi
16 Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
17 Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi
18 Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü NCTS Birimi


 


 

GÜMRUK ADI GÜMRÜK KODU GÜMRÜK E-POSTA
DOĞUBEYAZIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041500 041500 dogubayazitgum@gtb.gov.tr
GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041600 041600 gurgurbm@gtb.gov.tr
ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041700 041700 erzurumgum@gtb.gov.tr
DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041800 041800 gurdilgm@gtb.gov.tr
KARS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041900 041900 kars@gtb.gov.tr
IĞDIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-042200 042200 igdir.gm@gtb.gov.tr
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 060200 ankesbgm@gtb.gov.tr
KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 060500 ankkongm@gtb.gov.tr
KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 060600 ankkaygm@gtb.gov.tr
ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 060700 urgupgum@gtb.gov.tr
AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 061000 ankaksgm@gtb.gov.tr
ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 061500 nakgummud@gtb.gov.tr
ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 061600 nakgummud@gtb.gov.tr
KARAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 062100 kargummud@gtb.gov.tr
GGMTEST1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 066666 m.tokmak@gtb.gov.tr
MUHTEST1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 067777 baytok@gtb.gov.tr
GGMTEST2 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 068888 baytok@gtb.gov.tr
ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070100 antantgm@gtb.gov.tr
ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070200 anthvlgm@gtb.gov.tr
ANTALYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070300 antsrbgm@gtb.gov.tr
ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070400 antalagm@gtb.gov.tr
KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070500 antkasgm@gtb.gov.tr
FİNİKE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070600 antfingm@gtb.gov.tr
ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070700 antispgm@gtb.gov.tr
DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070800 antdalgm@gtb.gov.tr
FETHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 070900 antfetgm@gtb.gov.tr
BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071000 071000 izmbodgummd@gtb.gov.tr
DATÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071200 071200 izmdatgummd@gtb.gov.tr
MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 071300 milashl@gtb.gov.tr
MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071400 071400 izmmargummd@gtb.gov.tr
HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 080100 hophopgm@gtb.gov.tr
SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 080200 hopsrpgm@gtb.gov.tr
AKTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 080300 aktasgm@gtb.gov.tr
TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 080400 turkgozugum@gtb.gov.tr
RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 080500 trarzegm@gtb.gov.tr
BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 160100 burbur@gtb.gov.tr
MUDANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 160200 burmud@gtb.gov.tr
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 160400 burgem@gtb.gov.tr
BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 160600 burban@gtb.gov.tr
ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 160700 buresk@gtb.gov.tr
YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 161500 buryal@gtb.gov.tr
AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-161600 161600 ayvalik@gtb.gov.tr
İNEGÖL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 161700 inegol@gtb.gov.tr
KÜTAHYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 161900 kutahyagm@gtb.gov.tr
DİYARBAKIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210100 210100 diyarbakirgm@gtb.gov.tr
MARDİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210200 210200 mardingm@gtb.gov.tr
NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210300 210300 nusgm@gtb.gov.tr
HABUR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210400 210400 habhabgm@gtb.gov.tr
BATMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210500 210500 batmangm@gtb.gov.tr
İPEK YOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210600 210600 ipekyolugum@gtb.gov.tr
KAPIKULE YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220100 ednkapyolgm@gtb.gov.tr
KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220200 edntirgm@gtb.gov.tr
KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220400 ednkapgargm@gtb.gov.tr
İPSALA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220500 ednkapipsgm@gtb.gov.tr
UZUNKÖPRÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220600 uzunkopru@gtb.gov.tr
PAZARKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220700 ednpzrgm@gtb.gov.tr
DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 220800 ednkapdergm@gtb.gov.tr
HAMZABEYLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 221300 ednkaphamgm@gtb.gov.tr
EDİRNE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ 225001 edirnekim@gtb.gov.tr
GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270100 gazgummud@gtb.gov.tr
İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270200 islahiyegum@gtb.gov.tr
ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270300 oncupinargum@gtb.gov.tr
ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270400 cobanbeygum@gtb.gov.tr
AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270600 akcakalegum@gtb.gov.tr
CEYLANPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270700  
MÜRŞİTPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270800  
ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 270900 sanliurfagum@gtb.gov.tr
KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 271000 karkamisgum@gtb.gov.tr
GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 271100 gaziantephl@gtb.gov.tr
ADIYAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 271200 adiyamangm@gtb.gov.tr
İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 310100 iskiskgm@gtb.gov.tr
CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 310400 iskclvgm@gtb.gov.tr
YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 310500 yayladagigum@gtb.gov.tr
İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 310600 isdemirgm@gtb.gov.tr
ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 310800 iskantgum@gtb.gov.tr
MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 330100 mermergm@gtb.gov.tr
MERSİN YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 330300 meryolgm@gtb.gov.tr
MERSİN SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 330500 mermergm@gtb.gov.tr
MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 330600 mersinakaryakit@gtb.gov.tr
TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 330700 tasucugum@gtb.gov.tr
ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 330900 meradngm@gtb.gov.tr
İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 331000 incirlik.gm@gtb.gov.tr
BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331400 331400 botas@gtb.gov.tr
YUMURTALIK SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331500 331500 iskyumgm@gtb.gov.tr
NİĞDE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 331600 nigde.gum@gtb.gov.tr
A.H.L. YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 340100 istaysgm@gtb.gov.tr
A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 340300 istahlgm@gtb.gov.tr
İSTANBUL POSTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 340600 istpstgm@gtb.gov.tr
BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 340700 isthrdgm@gtb.gov.tr
KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 340800 istkrkgm@gtb.gov.tr
HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 340900 isthaygm@gtb.gov.tr
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 341200 isterngm@gtb.gov.tr
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 341300 isthlkgm@gtb.gov.tr
TRAKYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 342000 isttsbgm@gtb.gov.tr
İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE GÜMRÜK 342200 istdsbgm@gtb.gov.tr
YEŞİLKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 342400 istykogm@gtb.gov.tr
A.H.L.SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 342800 istasbgm@gtb.gov.tr
AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 343100 istambgm@gtb.gov.tr
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 343200 istsbggm@gtb.gov.tr
ZEYTİNBURNU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 343300 zeytinburnu@gtb.gov.tr
PENDİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 343400 pendikgm@gtb.gov.tr
HALKALI GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 343500  
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 350300 izmizmgm@gtb.gov.tr
İZMİR YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 350500 izmyolgm@gtb.gov.tr
ADNAN MENDERES GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 350700 izmadngm@gtb.gov.tr
DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 350900 izmdikgmmd@gtb.gov.tr
ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 351000 izmcsmgm@gtb.gov.tr
FOÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 351100 izmfocgummd@gtb.gov.tr
MANİSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 351700 izmmnsgm@gtb.gov.tr
KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 351800 izmkusgm@gtb.gov.tr
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 351900 izmaligm@gtb.gov.tr
DENİZLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 352100 izmdengm@gtb.gov.tr
EGE SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 352200 egesbzirai@gtb.gov.tr
UŞAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 352800 izmuskgm@gtb.gov.tr
AFYONKARAHİSAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 352900 izmafygm@gtb.gov.tr
İZMİR SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 353100 izmdsbgm@gtb.gov.tr
İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 353200 izmtirgm@gtb.gov.tr
ALAŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 353300 izmala@gtb.gov.tr
AYDIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 353400 izmaydgm@gtb.gov.tr
İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 410100 iztiztgm@gtb.gov.tr
DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 410300 iztdrngm@gtb.gov.tr
DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 410500 dilovasi.gum@gtb.gov.tr
SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 410700 iztskrgm@gtb.gov.tr
GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 411300 gebze.gum@gtb.gov.tr
KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 411400 iztptrgm@gtb.gov.tr
KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500 411500 kdzeregli@gtb.gov.tr
ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411600 411600 zonguldakgum@gtb.gov.tr
KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411700 411700 karabukgum@gtb.gov.tr
BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411800 411800 bartingum@gtb.gov.tr
BOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 411900 bolu.gm@gtb.gov.tr
MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 440100 malatyagm@gtb.gov.tr
KAHRAMANMARAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 440200 kmarasgum@gtb.gov.tr
ELAZIĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 440300 elazig@gtb.gov.tr
SİVAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 440400 sivasgum@gtb.gov.tr
SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 550100 samsungm@gtb.gov.tr
ORDU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 550200 ordugum@gtb.gov.tr
ÜNYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ 550300 unyegumruk@gtb.gov.tr
ÇORUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 550700 corumgm@gtb.gov.tr
AMASYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 551000 amasya@gtb.gov.tr
İNEBOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 551100 inebolu.gum@gtb.gov.tr
SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 551200 sinop@gtb.gov.tr
ORDU-GİRESUN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 551300  
TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590100 590100 tekirdag@gtb.gov.tr
ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590200 590200 corluhl@gtb.gov.tr
AVRUPA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590300 590300 avrupasb@gtb.gov.tr
ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400 590400 cerkezkoy@gtb.gov.tr
ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500 590500 canakkale@gtb.gov.tr
GÖKÇEADA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 590600 gokceada@gtb.gov.tr
BOZCAADA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 590700 bozcaada@gtb.gov.tr
BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 590800 biga@gtb.gov.tr
TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 610100 tratragm@gtb.gov.tr
GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 610400 tragirgm@gtb.gov.tr
VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650800 650800 van.gum@gtb.gov.tr
ESENDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650900 650900 hakesdgm@gtb.gov.tr
KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-651000 651000 kapikoygm@gtb.gov.tr
YÜKSEKOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 651300  
ÜZÜMLÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-651500 651500 uzumlu.gm@gtb.gov.tr

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc