Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2017 tarihli 2398247 sayılı tasarruflu yazısı (TIR Karnesi İşlemlerinde Ön Beyan) TIR Karnesi İşlemlerinde Ön Beyan TIRCUS Programı ve IRU TIR-EPD Sistemi /TIRCUS Programında ön beyan işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Türkçe ve İngilizce kılavuzlar.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2017 tarihli 2398247 sayılı tasarruflu yazısı (TIR Karnesi İşlemlerinde Ön Beyan) TIR Karnesi İşlemlerinde Ön Beyan TIRCUS Programı ve IRU TIR-EPD Sistemi /TIRCUS Programında ön beyan işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Türkçe ve İngilizce kılavuzlar.


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2017 tarihli 2398247 sayılı tasarruflu yazısı (TIR Karnesi İşlemlerinde Ön Beyan)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : 44873033-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]

Konu : TIR Karnesi İşlemlerinde Ön Beyan

05.04.2017 / 2398247

DAĞITIM YERLERİNE

11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amacıyla sınır gümrük idarelerimizde (Ro-Ro dahil) uygulanmak üzere taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi öncesinde taşıyıcılar tarafından giriş gümrük idaresine ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu beyanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme yapılmış olup, ön beyanın yürürlük tarihi 25/04/2017 olarak belirlenmiştir.

Ön beyan, Bakanlığımızca hazırlanan TIRCUS Programı veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektronik olarak gönderilecektir.

06.03.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Genelge ile ülkemizde acentesi bulunmayan TIR Karnesi himayesinde taşıma yapan yabancı firmaların kendi adlarına TIRCUS Programında beyanda bulunmaları mümkündür. Bu kapsamda vergi kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası verilen yabancıların söz konusu kimlik numaralarını gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde, bu kişilere başvurdukları gümrük idaresince TIRCUS Programında ve BİLGE sistemlerinde kendi adlarına beyanda bulunabilme yetkisi (kullanıcı adı ve şifre) verilecektir. Söz konusu yetki tüm gümrük idarelerinde kullanılabilecek olup, yetkinin geçerlilik süresi yapılacak işlemin niteliği dikkate alınarak gümrük idaresi tarafından belirlenecektir.

25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR Karnesi’nin Volet-1 tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verilecek olup, bu bilgiler TIRCUS Programından veya TIR-EPD Programından TIR Karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılacaktır. Giriş gümrük idarelerinde TIR Transit Takip Programında ön beyanda girilen bilgilerin kalem bazında görülmesi mümkün olacak ve ilgili memur tarafından ekrana aktarılan bilgilerde gerekli düzeltme yapılabilecektir. Ön beyanı verilmemiş TIR Karneleri giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacak ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edilecektir.

Bakanlığımızca hazırlanan TIRCUS Programına https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS web adresinden ulaşılması mümkün olup, TIRCUS Programında ön beyan işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Türkçe ve İngilizce kılavuzlar ekte gönderilmiştir.

Diğer taraftan, 06.04.2017 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre TIRCUS Programının pilot uygulamasına başlanacak ve bu tarihten sonra ön beyanı olan TIR Karnelerinin karne numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılması mümkün olacaktır.

Konunun TIR Karnesi kapsamında gelen taşıtların ülkemize giriş yaptığı bağlantınız gümrük idarelerine bildirilerek tüm personel ile ilgili tüm taraflara ivedilikle duyuru yapılması ve uygulamanın başlayacağı 25.04.2017 tarihinden itibaren bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek: 2 Kılavuz

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

(Orta Anadolu ve Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri hariç)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc