Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.04.2017 tarihli 24185007 sayılı tasarruflu yazısı (Traş Jeli ÖTV Oranı) Traş kremi ve traş köpüğü ile Traş Jelinin ÖTV Oranlarının farklı olduğu, Traş jeli için ÖTV oranının %20 olarak uygulanması gerektiği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.04.2017 tarihli 24185007 sayılı tasarruflu yazısı (Traş Jeli ÖTV Oranı) Traş kremi ve traş köpüğü ile Traş Jelinin ÖTV Oranlarının farklı olduğu, Traş jeli için ÖTV oranının %20 olarak uygulanması gerektiği hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.01

Konu : Traş Jeli ÖTV Oranı

12.04.2017 / 24185007

DAĞITIM YERLERİNE

Maliye Bakanlığı'ndan alınan, bir örneği ekli 29.03.2017 tarihli ve 38692 sayılı yazıda "Traş Jeli" ticari isimli eşya için ÖTV oranının %20 olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

EK: 1 adet yazı.

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Sayı : 76264044-135[52-12-371]-E.38692                                                                                                                        29.03.2017

Konu : Traş Jeli

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi :17.02.2017 tarihli ve 22730955 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda traş jelinin ithalinde uygulanacak ÖTV oranının traş köpüğü ve traş kreminde olduğu gibi %6,7 oranında mı yoksa 33.07 tarife pozisyonundaki diğer mallar için uygulanan %20 oranında mı olduğu hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

(1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi bulunduğu,

(1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği,

(4/1-a) maddesinde, (IV) sayılı listede yer alan malların mükellefinin, bu malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

(12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan "33.07 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) " %20 oranında ÖTV'ye tabi olmakla birlikte, bu tarife pozisyonundaki "Traş köpüğü ve traş kremi" için ÖTV oranı %6,7 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listenin 33.07 G.T.İ.P. numarası sırasında ayrıca belirtilen traş köpüğü ve traş kreminin ithali veya imalatçıları tarafından teslimi %6,7 oranında ÖTV'ye tabi iken, söz konusu sırada ayrıca belirtilmeyen "Traş jeli" için ÖTV oranının %20 olarak uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Mehmet ARABACI

Bakan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc