Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2017 tarihli ve 24209774 sayılı yazısı (Kahve Referans Kıymet) Kahve ithalatında referans veri fiyatının kıymet veri bankasında yayımlanacağı hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2017 tarihli ve 24209774 sayılı yazısı (Kahve Referans Kıymet) Kahve ithalatında referans veri fiyatının kıymet veri bankasında yayımlanacağı hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 85593407-165.04

Konu: Referans Kıymet

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, “kahve” cinsi eşyanın ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) nun internet sitesinden alınan kıymetlen periyotlar halinde Kıymet Veri Bankası"nda yayımlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

ABD FOB İhraç Fiyatları*

  Ortalama Birim Kıymet $/kg
Eşya TanımıAlt PozisyonuŞubat 2017
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış)0901.217,7
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış)0901.227,9
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış)0901.114,9
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış)0901.122,4

 *Kaynak: US International Trade Commission

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc