Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 17.04.2017 tarihli ve 24276047 sayılı yazısı (Yabancı Plakalı Taşıtların Sigorta Poliçeleri Kontrolü) Yabancı Plakalı Taşıtların Sigorta Poliçelerinin geçerliliği ve süresi konusunda daha dikkatli kontrollerin yapılması gerektiği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 17.04.2017 tarihli ve 24276047 sayılı yazısı (Yabancı Plakalı Taşıtların Sigorta Poliçeleri Kontrolü) Yabancı Plakalı Taşıtların Sigorta Poliçelerinin geçerliliği ve süresi konusunda daha dikkatli kontrollerin yapılması gerektiği hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Sayı : 72093537-225.99

Konu : Yabancı Plakalı Taşıtların Sigorta Poliçeleri Kontrolü

17.04.2017 / 24276047

DAĞITIM YERLERİNE

Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan yabancı plakalı kara taşıtlarının sigorta poliçelerine ilişkin İçişleri Bakanlığından alınan 16.01.2017 tarihli, 18085 sayılı yazıda,

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin 23.12.2016 tarihli, 1446-16/ES/ES-FŞ sayılı yazısında, Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ülkemize girecek yabancı plakalı motorlu taşıtlara zorunlu trafik sigortasının bulunması zorunluluğu getirildiği, söz konusu taşıtların ülkemize girişinde sigorta teminatına sahip olup olmadıklarının yetkilendirilen personel tarafından kontrol edilmesi ve sigortası bulunmayan taşıtların girişine izin verilmemesinin düzenlendiği, Kapıkule ve Gürbulak sınır kapılarından girişlerde Yeşil Kart ve/veya trafik sigortası belgesinin yeterli kontrole tabi tutulmadığı, poliçe süresi geçmiş ve/veya hiçbir sigortası olmayan taşıtların yol kenarı denetim istasyonlarında denetimlerine ağırlık verilmesi gerektiğinin belirtildiği,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu” başlıklı 91. maddesinden bahisle Emniyet Genel Müdürlüğü il trafik kuruluşlarınca, karayollarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yol kenarı denetim istasyonlarında kamyon, çekici, otobüs gibi yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara yönelik denetimler yapıldığı, diğer yabancı taşıtların da (otomobil, minibüs gibi) karayolu üzerinde çeşitli denetimlere tabi tutulduğu ve geçerli bir sigortaya sahip olup olmadıklarının kontrol edildiği, 2016 yılında geçerli bir sigortası bulunmayan yabancı plakalı taşıtlara düzenlenen tutanak sayısının 234 olduğu,

İl trafik kuruluşlarına yabancı plakalı taşıtların denetiminde daha dikkatli olunması yönünde talimat verildiği, ilgili mevzuatta belirtildiği üzere bu taşıtların ülkemize girişinde sigorta başta olmak üzere diğer hususlarda da denetlenmesi sorunun gümrük kapılarında ve henüz yurda giriş yapmadan çözümünün önem arz ettiği,

hususlarına yer verilmektedir.

22.04.2011 tarihli, 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 24. maddesinde girişine izin verilmeyecek taşıtlar ile belgelerin geçerli sayılmayacağı haller açıklanmış olup, söz konusu maddede sigorta poliçesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzerinin çizilmiş olması hallerinde taşıtların girişine izin verilmeyeceği, ibraz edilen belgelerin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da Türkiye’de geçerli değilse veya belgeler üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilerek imzalanıp kaşelenmemiş ise bu belgelerin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ maddesi uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamı yabancı plakalı kara taşıtların sigorta poliçelerinin kontrolünde gerekli dikkate ve özenin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN

Bakan a.

Daire Başkanı

Dağıtım:

- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc