Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait Malzeme ve Ev Eşyası

 
 
Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait Malzeme ve Ev Eşyası

 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 55 inci maddesi kapsamında, Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait malzeme ve ev eşyasının muafen ithaline ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

 

Kimler faydalanabilir?


Muafiyet, öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere tanınır.


Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi, anlamına gelir.


Eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?


Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;


Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal ettikleri;


a) Eğitim malzemeleri,

b) Öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası,

c) Kullanılmış olsun veya olmasın giyim eşyası,


için gümrük vergisi muafiyeti tanınır.


Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya, anlamına gelir.


Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası ithal edilebilir.

.

07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ilgili maddeleri


 

BEŞİNCİ AYIRIM

Türkiye'ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitim Malzemeleri ve Ev EşyasıMuafiyetin kapsamı
MADDE 55- (1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak serbest dolaşıma giren eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile giyim eşyasına muafiyet tanınır.
(2) Bu maddede geçen;
a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi,
b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya,
anlamına gelir.
(3) Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası serbest dolaşıma sokulabilir