Bandrol Ücretleri-2019

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499) 

 

LİSTE

2018 - Her bir cihaz için bandrol karşılığı Tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon
 
 
 • 51 Ekrana kadar (51 dahil) ..................................................................................................................
10 AVRO
 • 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) ......................................................................................................
16 AVRO
 • 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) ......................................................................................................
22 AVRO
 • 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) ..................................................................................................
34 AVRO
 • 117 Ekran-148 Ekran arası(148 dahil) .................................................................................................
40 AVRO
 • 148 Ekrandan yukarısı .........................................................................................................................
80 AVRO
 • Oto Televizyonu ..................................................................................................................................
8 AVRO
2. Radyolar  
 • Cep tipi radyo alıcıları ..........................................................................................................................
1 AVRO
 • Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) 
  Üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler ..........................
1 AVRO
 • Oto radyo alıcıları ................................................................................................................................
1 AVRO
 • Taşınabilir radyo alıcıları .......................................................................................................................
2 AVRO
3. Videolar .......................................................................................................................
 
18 AVRO
4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box)  ile her türlü uydu alıcı cihazları
 
...............................................................................
 
7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine) ...................................................................................................................
 
 
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar  
 • Televizyon-Radyo ................................................................................................................................
9 AVRO
 • Televizyon -Radyo-Teyp ......................................................................................................................
13 AVRO
 • Televizyon-Video ................................................................................................................................
19 AVRO
 • Televizyon-Radyo- Video ....................................................................................................................
21 AVRO
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar  
 • Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman) ........................................................................................
1 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo - pikap ..............................................................................................................
3 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar .........................................................................................................
3 AVRO
 • Oto Radyo - Kasetçalar .......................................................................................................................
3 AVRO
 • Oto Radyo-Kompakdiskçalar ..............................................................................................................
4 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar ............................................................................................
4 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar ...............................................................................................................................
5 AVRO
 • Radyo-Kompakdiskçalar ....................................................................................................................
7 AVRO
 • Radyo-Pikap ......................................................................................................................................
7 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap .....................................................................................................................
14 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap- Kompakdiskçalar .......................................................................................
18 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar ..................................................................................................
18 AVRO
6.Diğer Cihazlar  
 • Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri .................................................................................
2 AVRO
 • Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları ..............................................................................................
7 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri ...........................................................................
15 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri .............................................................................................
15 AVRO
 • Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
10 AVRO
7. Cep Telefonları  .................................................................................................
 
20 AVRO
8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar
 
10 AVRO
9. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan her türlü cihazlar ...........................................................
 
18 AVRO