YENİ MEVZUAT HABERLERİ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)
7.9.2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) nin 3 üncü maddesini birinci fıkrasında bildirilen Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Hopa Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
3.9.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

8539.50.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan LED ampuller ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)
3.9.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)

3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.19 ve 3923.29.90.00.19 gtip lu ve Diğerleri tanımlı Plastiklerden torba ve çantaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
3.9.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

9503 gtip lu oyuncakların, 9504.40 gtip lu oyun kağıtlaının ve 9505 gtip lu bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.

devamını oku>>


Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2019 tarihli ve 44381222 sayılı yazısı (Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi)
29.8.2019

Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2019 tarihli ve 44381222 sayılı yazısı (Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi)

Davanın reddine veya kabulüne durumlarda Kanun yolu başvurularında yürütmeyi durdurma taleplerinin farklı olduğu hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27)
28.8.2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27)

Yürürlükte kalma süresi, sona eren (5402.31 ve 9609.10) ve bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek olan (5603.14, 7315.81, 7315.82, 8208.30, 4007.00, 7005.29, 8432.29.90.00.19, 2015/3 sayılı Tebliğ ekinde bildirilen ürünler) bazı dampinge karşı önlemlerin duyurusu hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.08.2019 tarihli ve 46658088 sayılı yazısı (İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi)
26.8.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.08.2019 tarihli ve 46658088 sayılı yazısı (İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi)

İlave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/3 üncü maddesi gereğince iadesi hususları hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarihli ve 47018788 sayılı yazısı (Gözetim İşlemleri)
23.8.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarihli ve 47018788 sayılı yazısı (Gözetim İşlemleri)

İhracatta dijital gümrük projesinde gözetim işlemleri gözetim memuru tutanak veya şerhlerin görüntülenmesi hk.

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)
21.08.2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)

İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 12 nci fasla ait (8) nolu dipnot değiştirilerek, 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi %20 den %27 ye yükseltilmiştir. (Bosna-Hersek için %0, Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar % 16,8, 1/1/2020 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar ise % 13,5) olarak uygulanır.)

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475) (Bazı pamuk ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
22.8.2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475) (Bazı pamuk ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi)

İthalat Rejimi Kararı II sayılı listede yer alan ve Karar eki tabloda bildirilen 5205.31 ila 5205.48 ve 5206.31 ila 5206.45 tarifelerinde sınıflandırılan pamuk iplikleri (balıkağı ipliği hariç) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.08.2019 tarihli ve 46970421 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)
21.8.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.08.2019 tarihli ve 46970421 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)

Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 6/7 nci maddesine göre Hazine ve maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi hk. (24.07.2019)

devamını oku>>

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün E.2487915 sayılı yazısı (Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat Elektronik Kayıt Sistemi)
20.8.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün E.2487915 sayılı yazısı (Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat Elektronik Kayıt Sistemi)

Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat işlemlerinin Elektronik Kayıt Sistemi ile gerçekleştirilmesi hk.

devamını oku>>


Genelge No: 2019/34 (TPS-Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi)
20.8.2019

Genelge No: 2019/34 (TPS-Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi)

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.8.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019/1 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle; Bir gümrük beyannamesi kapsamında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için 50 kg a kadar olan muafiyet sınırı 25 kg a düşürüldü, İthal edilecek eşyanın Dokuma Kumaş, Örme Kumaş, İplik ve Elyaf olması halinde ürünün cinsine göre Detay Beyanlarından uygun olanın doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi şartı getirildi.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16.8.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2018/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 8204.20.00.00.00 gtip lu Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri de gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

devamını oku>>

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)
10.8.2019

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)

2019/20 sayılı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/C sinde yer alan tabloya; 1902.19.10.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarnalar ve 2104.10.00.00.12 Çorbalar eklenmiştir.

devamını oku>>

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46755748 sayılı yazısı (110 kodlu e-ihracat ve 140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği hk.)
9.8.2019

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46755748 sayılı yazısı (110 kodlu e-ihracat ve 140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği hk.)

110 kodlu e-ihracat ve140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ayrıca ıslak imzalı belge ibrazına gerek kalmaksızın BİLGE Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin yapılabileceği hk.

devamını oku>>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)
9.8.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

0602 gtip lu canlı bitkiler, çelikler, daldırmalar, mantar miselleri ve 0603 gtip lu buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabidir.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc